Trang nhà > Liên hệ

Liên hệ


Lycée Français Alexandre Yersin

Số 44 Gia Thượng
Phường Ngọc Thụy
Long Biên
Hà Nội
Vietnam

Tél. : + 84 (0) 24 38 436 779 ou + 84 (0) 24 38 462 827

THƯ TỪ GỬI VỀ MỘT TRONG NHỮNG ĐỊA CHỈ SAU

Địa chỉ túi thư ngoại giao ở Pháp (trọng lượng thư không vượt quá 250 g) :

MAEE – Ambassade – Hanoi
Lycée français Alexandre Yersin
13 rue Louveau
92438 Châtillon Cedex

Địa chỉ ở Việt Nam :

Lycée français Alexandre Yersin
Số 44 Gia Thượng
Phường Ngọc Thụy
Long Biên
Hà Nội
Vietnam

Khi muốn để lại tin nhắn, hãy dùng mẫu dưới đây hoặc gửi thư điện tử tới văn phòng

 

Gửi thư tín mới
Ông, Bà
@

Lịch công tác LFAY

Aucun événement