Trang nhà > Sư phạm > Mẫu giáo và tiểu học > Vở ôn tập hè (dành cho học sinh tiểu học)

Vở ôn tập hè (dành cho học sinh tiểu học)

bởi MADAOUI Karim

Trong kỳ nghỉ hè, trung tâm giáo dục từ xa quốc gia CNED giới thiệu chương trình mang tên “Lớp học ở nhà trong kỳ nghỉ”. Các hoạt động được đề xuất mang hình thức của kỳ nghỉ hè : thay thế việc truy cập vào các nguồn tài liệu bởi “tuần hoạt động” với cách thức tiếp cận theo từng khối lớp và từng môn học với các tài liệu được chọn lọc.

Xin mời quý vị tìm hiểu tại đây : ecole.cned.fr