Trang nhà > Nhà trường > Tuyển dụng > Tuyển dụng Kỹ thuật viên tin học

Tuyển dụng Kỹ thuật viên tin học

Chúng tôi cần tuyển 01 kỹ thuật viên tin học (nam hoặc nữ) có thể làm việc từ 01/03/2017.

Giờ làm việc hàng tuần được ấn định là 39h và làm việc toàn thời gian.

Thông tin tuyển dụng cụ thể như dưới đây.

Hồ sơ bao gồm : Hồ sơ xin việc, CV, thư xin việc. Hồ sơ phải gửi trước ngày 10/02

qua thư điện tử : service.personnel@lfay LFAY Lycée Français Alexandre Yersin .com.vn

hoặc qua địa chỉ:
Madame le Proviseur – Service du personnel
Trường quốc tế Pháp Alexandre Yersin
Số 12 phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam