Accueil > Établissement > Recrutement et Ressources humaines > Recrutement des personnels de droit local > Trường Pháp thông báo tuyển dụng 2 vị trí

Trường Pháp thông báo tuyển dụng 2 vị trí

par VUONG Bach Lien

N° : ……/LFAY23-24
v/v : Tuyển dụng nhân sự

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trường Pháp Alexandre Yersin tại Hà Nội thông báo tuyển dụng các vị trí sau :

1. Phó Hiệu trưởng (phụ trách hành chính) : 01 vị trí
+ Mô tả vị trí công việc :

 • Chịu trách nhiệm quản lý các công việc hành chính của nhà trường.
 • Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự : đối thoại xã hội, chính sách tiền lương, hợp đồng lao động, kế hoạch đào tạo các cán bộ công nhân viên (ngoại trừ giáo viên) của nhà trường.
 • Phụ trách công tác quản lý tiến hành với mục tiêu phù hợp với pháp luật của nước sở tại và yêu cầu của tổ chức giáo dục tại Pháp. Từ đó phân tích các tác động đến ngân sách nhà trường.
 • Thực hiện nghiên cứu các đề tài gắn với lĩnh vực hành chính có liên quan của nhà trường theo yêu cầu của cơ quan chủ quản đặt tại Pháp.
  + Yêu cầu về trình độ :
 • Có bằng đại học về chuyên ngành quản lý hành chính công của Pháp.
 • Thành thạo tiếng Pháp và tiếng Pháp chuyên ngành.
  + Yêu cầu về kinh nghiệm :
 • Có ít nhất 3 năm công tác thực tế ở vị trí nhân sự lãnh đạo và quản lý trong ngành giáo dục quốc gia Pháp.
 • Có kinh nghiệm chuyên môn cao ở lĩnh vực hành chính công của Pháp và trong các trường học Pháp ở nước ngoài.
  + Quyền lợi được hưởng :
 • Mức lương : theo thỏa thuận.
 • Được làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế do Chính phủ Pháp làm chủ quản chuyên nghiệp.
 • Được tham dự các khóa học training kỹ năng giảng dạy, kỹ năng mềm.
 • Được hưởng các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo chế độ của Trường và Chính phủ Pháp.
 • Tham gia các chương trình liên hoan, hoạt động ngoại khóa thường niên do Trưởng tổ chức (như Year-end Party, teambuilding, Teacher-Day, ...)

2. Phó Hiệu trưởng (phụ trách tài chính) : 01 vị trí
+ Mô tả vị trí công việc :

 • Quản lý các hoạt động liên quan đến tài chính, kế toán của trường.
 • Chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các khoản thu, chi cũng như việc đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán tổng hợp theo đúng các tiêu chuẩn kế toán công hiện hành của Pháp.
 • Chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp kiểm soát nội bộ theo yêu cầu của Giám đốc tài chính của Cơ quan phụ trách các cơ sở giáo dục phổ thông ở nước ngoài của Bộ Giáo dục Pháp.
 • Thiết lập các quy trình để đảm bảo việc thu đúng và đủ học phí.
 • Chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính cuối năm theo đúng chuẩn mực kế toán công của Pháp. Các báo cáo này sau đó sẽ được trình lên cơ quan kiểm toán của Chính phủ Pháp.
 • Ngoài ra, trong thời gian công tác tại trường, kế toán trưởng còn có nhiệm vụ nghiên cứu các đề tài do cơ quan chủ quản tại Pháp yêu cầu.
  + Yêu cầu về trình độ :
 • Có bằng đại học chuyên ngành tài chính, kế toán của Pháp.
 • Am hiểu về hệ thống tài chính, kế toán công của Pháp.
 • Thành thạo tiếng Pháp và tiếng Pháp chuyên ngành.
  + Yêu cầu kinh nghiệm :
 • Có ít nhất 3 năm liền công tác thực hiện ở vị trí nhân sự quản lý tài chính, kế toán trong ngành giáo dục quốc gia Pháp, có kinh nghiệm chuyên môn cao trong các trường Pháp ở nước ngoài
  + Quyền lợi được hưởng :
 • Mức lương : theo thỏa thuận.
 • Được làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế do Chính phủ Pháp làm chủ quản chuyên nghiệp.
 • Được tham dự các khóa học training kỹ năng giảng dạy, kỹ năng mềm.
 • Được hưởng các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo chế độ của Trường và Chính phủ Pháp.
 • Tham gia các chương trình liên hoan, hoạt động ngoại khóa thường niên do Trưởng tổ chức (như Year-end Party, teambuilding, Teacher-Day, ...)
  Thành phần hồ sơ :
 • Sơ yếu lí lịch.
 • Đơn xin việc viết tay.
 • Bằng cấp, chứng chỉ liên quan.
 • Các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc.
 • Giấy tờ tùy thân : Hộ chiếu / CCCD.
  Thông tin nhận hồ sơ ứng tuyển :
 • Thời hạn nhận hồ sơ : từ ngày thông báo đến hết ngày 30/09/2023
 • Địa chỉ nhận hồ sơ : Trường Pháp Alexandre Yersin tại Hà Nội, số 44, phố Gia Thượng, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
 • Điện thoại : 02438462827
 • Email : recrutement@lfay LFAY Lycée Français Alexandre Yersin .com.vn

HIỆU TRƯỞNG

CHAN TAD HON dit AH HONG CHAN YUE TACK Corinne