Trang nhà > Giáo vụ > Trường Pháp tham dự hội thảo Mô hình Liên hợp quốc tại trường UNIS (...)

Trường Pháp tham dự hội thảo Mô hình Liên hợp quốc tại trường UNIS (UNISMUN)

bởi VUONG Bach Lien

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

15 học sinh của trường Pháp Alexandre Yersin đã tham gia hội thảo UNISMUN (Mô hình Liên Hợp Quốc trường UNIS) diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2022.

Xin cảm ơn UNIS và Giám đốc MUN vì sự đón tiếp nồng nhiệt và sự tổ chức xuất sắc trong hai ngày này.

Đoàn của trường LFAY LFAY Lycée Français Alexandre Yersin đã tham gia xuất sắc vào hội nghị: Các Đại biểu của trường đã đại diện cho trường với tất cả sự sang trọng cũng như tài ngoại giao và tài hùng biện! Một em học sinnh trong nhóm - người mà chúng tôi xin chúc mừng một lần nữa - giành được một số danh hiệu cao nhất trong nhóm, bao gồm “ăn mặc đẹp nhất” và “có khả năng làm việc tại Liên Hợp Quốc nhất”.

Nhóm MUN của LFAY LFAY Lycée Français Alexandre Yersin rất tự hào về sự chuẩn bị của các em học sinh . Chúng tôi rất vui khi thấy các em vượt lên chính mình, phát biểu ngày càng quyết đoán hơn trong nhóm mình, đại diện cho các nhóm quốc gia và tranh luận với các đại biểu từ 11 trường chuyên tiếng anh ngày càng dễ dàng.

Chúng tôi mong được tham dự hội nghị UNISMUN tiếp theo được tổ chức vào ngày 2-4 tháng 3 năm 2023!

Xin chúc mừng cả nhóm MUN!