Trang nhà > Sư phạm > Thư viện > Các ấn phẩm mới về > Thư viện tại nhà (Mẫu giáo và tiểu học)

Thư viện tại nhà (Mẫu giáo và tiểu học)

bởi MADAOUI Karim

Một tập hợp các ấn phẩm được giáo viên thư viện của trường chuẩn bị: sách nghe, truyện tranh, phim, và nhiều nguồn tư liệu khác nữa, nên khám phá! (bằng tiếng Pháp).

Fait avec Padlet

Direct link : https://bit.ly/2JkdbZG