Trang nhà > Sư phạm > Thư viện > Các ấn phẩm mới về > Thư viện tại nhà (Mẫu giáo và tiểu học)

Thư viện tại nhà (Mẫu giáo và tiểu học)

bởi MADAOUI Karim

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Một tập hợp các ấn phẩm được giáo viên thư viện của trường chuẩn bị: sách nghe, truyện tranh, phim, và nhiều nguồn tư liệu khác nữa, nên khám phá! (bằng tiếng Pháp).

Fait avec Padlet

Direct link : https://bit.ly/2JkdbZG