Trang nhà > Nhà trường > Thư của Hiệu trưởng toàn trường > Thông báo về khai giảng và năm học mới 2022-2023

Thông báo về khai giảng và năm học mới 2022-2023

bởi VUONG Bach Lien

Mesdames, Messieurs, chers parents d’élèves,

Veuillez trouver ci-joint une note sur l’organisation de la rentrée 2022 de part de
Madame la proviseure.

Cordialement.


Thưa quý phụ huynh thân mến,

Xin gửi tới quý vị kèm theo đây thông báo của Hiệu trưởng toàn trường về ngày khai giảng và năm học mới 2022-2023.

Trân trọng.