Trang nhà > Thông tin hữu ích > Dịch vụ ăn trưa > Thay đổi tại Nhà ăn trong năm học mới : Chuyển đổi từ phiếu ăn sang thẻ (...)

Thay đổi tại Nhà ăn trong năm học mới : Chuyển đổi từ phiếu ăn sang thẻ RFID

bởi VUONG Bach Lien

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Thay đối tại nhà ăn trong năm học mới !
Chuyển đối từ phiếu ăn sang thẻ RFID !

Recto de la carte
Verso de la carte

Xin mời quý vị xem dưới đây tài liệu hướng dẫn sử dụng thẻ trên ứng dụng Kiosk và tại website của Aden