Trang nhà > Nhà trường > Thư của Hiệu trưởng toàn trường > Thông tin gửi phụ huynh học sinh về việc tiêm vắc xin cho trẻ vị thành (...)

Thông tin gửi phụ huynh học sinh về việc tiêm vắc xin cho trẻ vị thành niên

bởi VUONG Bach Lien

Thưa quý phụ huynh,

Cùng các em học sinh thân mến,

Hiện tại, tôi chưa thể cung cấp cho quý phụ huynh cùng các em học sinh thông tin hoặc các chi tiết liên quan đến việc tiêm chủng cho trẻ vị thành niên mà các cơ quan chức năng Việt Nam vừa đề cập trong công văn n° 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021, cũng như về khả năng quay lại dạy học trực tiếp.

Tôi sẽ thông báo tới quý vị cùng các em học sinh ngay khi nhận được chỉ dẫn của Đại sứ quán Pháp phù hợp với các quy định của Việt Nam.

Xin cảm ơn sự thông cảm của quý vị cùng các em học sinh

Hiệu trưởng
Corinne CHAN