Trang nhà > Giáo vụ > Thông báo khai giảng và năm học mới 2023-2024

Thông báo khai giảng và năm học mới 2023-2024

bởi VUONG Bach Lien

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Thưa quý phụ huynh học sinh của trường Pháp Alexandre Yersin thân mến,

Quý vị sẽ thấy kèm theo đây là thông báo của Hiệu trưởng toàn trường về ngày khai giảng và năm học mới 2023-2024.