Trang nhà > Nhà trường > Sơ đồ tổ chức nhân sự > Sơ đồ tổ chức nhà trường

Sơ đồ tổ chức nhà trường

bởi VUONG Bach Lien

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Ban lãnh đạo nhà trường gồm có:

• Hiệu trưởng : Bà CHAN YUE TACK Corinne
• Tổng Thư ký : Ông SY Cheikh
• Hiệu trưởng khối mẫu giáo và tiểu học: Bà CHARLES Chantal
• Hiệu phó : Bà AKTAS VALLIER Magali
• Phụ trách kế toán : Ông RIGNAULT Josian
• Quản lý học đường: Ông LEQUEUX Brice
• Phụ trách Hoạt động ngoại khóa: BAROS Pascal

Bộ phận hành chính của nhà trường: