Trang nhà > Sư phạm > Organisation pédagogique > Giới thiệu chương trình cải cách giáo dục THCS

Giới thiệu chương trình cải cách giáo dục THCS

bởi NGUYEN Lan Phuong

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Cũng như tất cả các trường học tại Pháp hoặc trong mạng lưới các trường phổ thông của Pháp ở nước ngoài thuộc AEFE AEFE Agence pour l’enseignement français à l’étranger , trường Pháp Alexandre Yersin triển khai chương trình cải cách giáo dục bậc THCS từ năm học 2016/2017 với mục tiêu chủ yếu là tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh có kết quả học tập tốt nhất. Với chương trình cải cách, năm lớp 6 được xếp vào giai đoạn học tập củng cố, được gọi là « Giai đoạn 3 », gồm cả năm lớp 4 và lớp 5. « Giai đoạn 4 » sẽ là giai đoạn học tập gồm các năm lớp 7, 8 và 9.

Giới thiệu chương trình cải cách giáo dục THCS :

Các đường hướng chính của chương trình cải cách lần này là đổi mới cách giảng dạy của giáo viên để có thể đồng hành cùng học sinh tốt hơn, đồng thời cho phép giáo viên khi đứng lớp có thêm nhiều thời gian để tổ chức các nhóm học nhỏ cùng sự trợ giúp phù hợp hơn.

Dự kiến sẽ có các giờ trợ giúp cá nhân (Accompagnement Personnalisé) đối với tất cả học sinh THCS, từ lớp 6 đến lớp 9. Một phần quan trọng và mang tính đổi mới khác của chương trình cải cách đó là việc đưa vào áp dụng Phương pháp giảng dạy kết hợp thực hành tích hợp các môn học (EPI) đối với các lớp 7 đến lớp 9, ngay trong giai đoạn 4 theo quy đinh mới này. Phương pháp (EPI) mới này được xây dựng dựa trên ý tưởng lập các đề án tích hợp và kết thúc vào cuối mỗi học kỳ bằng các bài thu hoạch mang tính cá nhân từng học sinh hoặc nhóm học sinh.

Chương trình giảng dạy đã được thiết kế lại và sắp xếp nhất quán.

Voir Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015

Chương trình giảng dạy này được thiết kế lại theo giai đoạn học tập (giai đoạn 3 và 4 ở bậc THCS) và là nội dung cụ thể của nền tảng kiến thức và các kỹ năng và hiểu biết văn hóa cơ bản, đó thực sự là « chương trình của các chương trình », xác định các yêu cầu đào tạo cơ bản trong suốt thời gian phổ cập bắt buộc.


Le nouveau socle commun sur eduscol

Để biết thêm thông tin -> ici.

Giảng dạy bổ sung một số bộ môn
Cuối cùng, việc giảng dạy bổ sung một số bộ môn sẽ được nhà trường đề xuất, sẽ giúp học sinh được trang bị thêm một số kiến thức, chẳng hạn như môn Ngôn ngữ và Văn hóa Cổ đại (tiếng La-tinh tại trường chúng ta) và tiếng Việt.

Đánh giá kết quả học tập ở THCS (giai đoạn 3 và 4) :

Việc đánh giá học sinh dựa trên cơ sở các kiến thức và kỹ năng được ghi trong chương trình giảng dạy tháng 11/2015.

  • Ở giai đoạn 3, và tại trường chúng ta, việc đánh giá định kỳ kết quả học tập mỗi bộ môn được ghi theo mức độ lĩnh hội kiến thức, kỹ năng và kèm theo nhận xét chung.
  • Ở giai đoạn 4, việc đánh giá định kỳ kết quả học tập mỗi bộ môn được ghi theo mức độ lĩnh hội kiến thức, kỹ năng và kèm theo trung bình cộng của số điểm từng bộ môn.
  • Vào cuối gian đoạn 4, tức là năm lớp 9, phương thức và nội dung thi tốt nghiệp THCS sẽ có đổi mới kể từ kỳ thi khóa 2017.

Phương thức và nội dung thi tốt nghiệp THCS :

Phương thức và nội dung thi tốt nghiệp THCS sẽ dựa vào kết quả đánh giá theo thang 700 điểm :
• Đánh giá việc tiếp thu các kiến thức cơ bản thông qua các kiểm tra định kỳ, thang 400 điểm.
• Hai bài thi viết, mỗi bài 100 điểm : một bài bao gồm các kiến thức về toán, khoa học thực nghiệm và công nghệ, bài thứ hai bao gồm các kiến thức về lịch sử-địa lý, giáo dục công dân và Pháp văn.
• Một bài thi vấn đáp, thang 100 điểm, đánh giá về kết quả tiếp thu qua việc học tập kết hợp thực hành tích hợp các môn học (EPI), về quá trình tìm hiểu hướng nghiệp, về quá trình học tập môn Giáo dục công dân, về quá trình học tập môn Nghệ thuật và văn hóa.

SACoche

Để đảm bảo việc quản lý, theo dõi quá trình lĩnh hội các kiến thức, kỹ năng của từng học sinh, trường Pháp Alexandre Yersin sẽ dựa vào phần mềm SACoche, học sinh và PHHS có thể tra cứu khi truy cập trang thông tin điện tử của nhà trường. Ngoài ra, mỗi một học sinh được cấp một tài khoản riêng và có mật khẩu riêng. Vào bất cứ lúc nào, phần mềm SACoche cũng có thể cho phép người tra cứu biết về mức độ tiếp thu đối với mỗi kỹ năng. Và căn cứ vào SACoche mà phiếu điểm định kỳ được lập. Phần mềm Gepi sẽ không còn được sử dụng để tra cứu kết quả học tập của học sinh nữa kể từ sau kỳ nghỉ giữa kỳ sắp tới.

Tra cứu thông tin -> https://auth.lfay.com.vn/

Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể sử dụng Gepi để vào xem sổ đầu bài trực tuyến và xem các thông tin liên quan đến đời sống học đường.

Toàn bộ đội ngũ giáo dục của trường Pháp Alexandre Yersin đã được huy động để thực hiện các mục tiêu đầy kỳ vọng của chương trình cải cách giáo dục bậc THCS này. Một buổi (chiều 05/10/2016) trao đổi và thảo luận đã giúp các giáo viên xem xét để đưa vào thực hiện chương trình cải cách. Chúng tôi sẽ luôn trong tư thế được huy động để giúp các em học sinh THCS có thể cảm thấy thoải mái khi thực hiện chương trình cải cách mới đồng thời phát triển được đầy đủ các tiềm năng của mình trong quá trình học tập tại trường.