Trang nhà > Ghi danh > Trợ cấp/Học bổng > Quỹ tương ái // LFAY Solidarité

Quỹ tương ái // LFAY Solidarité

bởi MADAOUI Karim

Thưa quý vị,

Quý vị đã bao giờ nghe nói về quỹ tương ái của trường Pháp Alexandre Yersin chưa ?

Quỹ này dựa vào sự tương ái của các quý vị nhằm giúp đỡ các gia đình học sinh của trường khi gặp những khó khăn nhất thời về tài chính. Vào những lúc khó khăn như vậy, quỹ tương ái sẽ giúp các cháu học sinh của chúng có thể tiếp tục đến trường bình thường được.

Đóng góp của quý vị vào quỹ tương ái sẽ được dùng vào việc gì ?

Quỹ tương ái cho phép giúp các gia đình gặp khó khăn về tài chính nhất thời có thể thanh toán được các chi phí cho con em mình như: du lịch học tập, học ngoại khóa, lệ phí thi và bữa ăn trưa ở trường. Mức trợ giúp sẽ không vượt quá 75% tổng chi phí mà gia đình có thể phải chi trả. Mức trợ giúp sẽ do một ban chuyên trách quyết định; ban này nhóm họp khi cần thiết (thường là 1-2 lần/năm).
Quý vị có thể tham gia đóng góp với tư cách cá nhân hoặc trên danh nghĩa một cơ quan, doanh nghiệp. Trong trường hợp sau, quý vị vui lòng cho biết dự định tài trợ đó có nằm trong khuôn khổ chiến lược truyền thông của cơ quan, doanh nghiệp của mình hay không. Nếu như quý vị mong muốn, nhà trường sẽ đăng thông tin tài trợ của quý vị trên trang thông tin điện tử của trường (http://www.lfay.com.vn/)

Để biết thêm chi tiết về quỹ tương ái này, hoặc nếu quý vị muốn tham gia đóng góp, xin quý vị vui lòng gửi thông tin thông qua phiếu sau đây http://lfay.com.vn/spip.php?page=co... (chọn Thư ký Giám hiệu)

Xin gửi tới quý vi lời chào trân trọng.