Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội bóng đá HYFL > Nhà tài trợ

Nhà tài trợ

bởi FONTAINE Frédéric

Trường Pháp xin cảm ơn công ty CR Architecture và HTT Group đã hỗ trợ đội bóng đá của trường. Thực sự năm nay, CR Architecture và HTT Group tài trợ tất cả các đội bóng đá của nhà trường.

Với đóng góp của CR Architecture và HTT Group, nhà trường đã được cung cấp cho mỗi đội nhiều tài liệu và quần áo.


« Chúng tôi là những kiến trúc sư phụ trách thiết kế ngôi trường Pháp Alexandre Yersin mới, thuộc hai văn phòng tư vấn thiết kế CR Architecture Michel REGEMBAL và HTT Architecte HO Thieu Tri.

Cũng giống như đối với một đội bóng, bóng đá là niềm đam mê của chúng tôi và kiến trúc là niềm vui sáng tạo của chúng tôi. Niềm đam mê hội tụ, cùng làm việc và vui chơi với các đường kẻ và hình khối cho một mục đích cụ thể.

Trên tinh thần và tình cảm đó, chúng tôi vừa là những cố động viên vừa là nhà tài trợ cho các đội bóng đá của nhà trường.

Chúng tôi hy vọng sự ủng hộ của mình sẽ góp phần vào sự phát triển và thành công của phong trào bóng đá trường Pháp Alexandre Yersin. »