Trang nhà > Pédagogie > Enseignement secondaire > Sciences & technologie > Mathématiques > Actualités > Một ngày với Toán học

Một ngày với Toán học

bởi MOTTIER Pierre

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

 
 
 
 
 
Thời gian : 10/10/2015

Địa điểm : Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội

Xem chương trình cụ thể tại đây.