Trang nhà > Nhà trường > Logo mới của nhà trường

Logo mới của nhà trường

  • Quý phụ huynh học sinh,
  • Các đồng nghiệp,
    Cùng các em học sinh thân mến,

Chúng tôi phấn khởi thông báo tới các quý vị cùng các em học sinh kết quả bầu chọn biểu trưng mới của trường đồng thời giới thiệu ở đây logo mới đã được chọn của trường Alexandre Yersin chúng ta :

Quý vị cùng các em học sinh đã tham gia bầu chọn đông đảo (trong đó 68% học sinh từ lớp 4 đến lớp 12, 55% PHHS và 70% giáo viên và CBNV tham gia). Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Biểu trưng mang hình dáng Khuê Văn Các của Văn Miếu đã đứng đầu danh sách bầu chọn của cả ba nhóm tham gia của cộng đồng giáo dục nhà trường.
Việc hứng thú bầu chọn của quý vị cùng các em học sinh đã khẳng đinh sự gắn bó của mọi người với trường và đã chứng tỏ sự quan tâm của các quý vị cùng các em đối với sự phát triển của nhà trường.

Do vậy chúng tôi chứng duyệt sự lựa chọn biểu trưng này, và ngay từ hôm nay là biểu trưng mới của trường Pháp alexandre Yersin.

Chào thân ái,

Thierry CADART
Hiệu trưởng