Trang nhà > Sư phạm > Mẫu giáo và tiểu học > Lịch họp khối mẫu giáo và tiểu học

Lịch họp khối mẫu giáo và tiểu học

bởi DOAN Cam Van

Thưa quý vị phụ huynh học sinh,
Quý vị được mời tham dự buổi họp với giáo viên chủ nhiệm lớp của con em mình. Tôi gửi dưới đây lịch dự kiến cho mỗi lớp.
Mong quý vị tham gia đông đủ vào buổi họp đầu năm quan trọng này.

A. MARCHOU - Hiệu trưởng khối mẫu giáo & tiểu học

LớpNgày, giờ dự kiến
Khối mẫu giáo Thứ hai 18/09, lúc 17h30
Khối lớp 1 (CP A-B-C-D) Thứ hai 25/09, lúc 17h30
Khối lớp 2 (CE1 A-B-C) Thứ tư 20/09, lúc 17h30
Khối lớp 3 (CE2 A-B-C) Thứ ba 19/09, lúc 17h30
Lớp 4 (CM1A-B) Thứ năm 21/09, lúc 17h30
Lớp 4C (CM1C) Sẽ được ấn định sau khi GVCN đi làm lại
Lớp 5 (CM2A-B) Thứ tư 20/09, lúc 17h30
Lớp 5C (CM2C) Thứ ba 19/09, lúc 18h00