Accueil > Informations pratiques (vi) > Calendrier et Horaires (vi) > Lịch học 2023-2024

Lịch học 2023-2024

par NGUYEN Lan Phuong

Lịch học 2023-2024

Đã được Hội đồng nhà trường thông qua ngày 16/03/2023.

Giáo viên tựu trường : thứ Ba, ngày 05/09/2023
Khai giảng toàn trường : thứ Tư, ngày 06/09/2023