Accueil > Informations pratiques (vi) > Calendrier et Horaires (vi) > Lịch học 2021-2022

Lịch học 2021-2022

par NGUYEN Lan Phuong

Lịch học 2021-2022

Khai giảng ngày 06/9/2021.
Lịch học đã được Hội đồng nhà trường thông qua ngày 24/02/2021 và đã được Cơ quan giáo dục phổ thông của Pháp ở nước ngoài (AEFE AEFE Agence pour l’enseignement français à l’étranger ) phê duyệt.