Trang nhà > Thông tin hữu ích > Lịch học và giờ học > Lịch học 2020-2021

Lịch học 2020-2021

bởi NGUYEN Lan Phuong

Lịch học đã được Hội đồng nhà trường thông qua ngày 02/03/2020 và đã được Cơ quan giáo dục phổ thông của Pháp ở nước ngoài (AEFE AEFE Agence pour l’enseignement français à l’étranger ) phê duyệt.

Lịch học 2020-2021

Khai giảng ngày 3/9