Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội bóng đá HYFL > Kết quả

Kết quả

bởi FONTAINE Frédéric

U9 - Lycée Yersin 1
DATEMATCHSCOREBUTEURS
29/09/2013 Lycée Yersin 1 - TTBD 3 - 0 Maxime, Nguyen Gia Bach, Tao Gia Bach
06/10/2013 Lycée Yersin 1 - Wellspring 0 - 4
20/10/2013 Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem 1 1 - 1 Maxime
10/11/2013 Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem 2 9 - 1 Tao Gia Bach 5, Nguyen Gia Bach 2, Maxime 2
17/11/2013 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 11 - 2 Tao Gia Bach 6, Nguyen Gia Bach 3, Maxime 2
24/11/2013 Lycée Yersin 1 - Hanoi Dragons 4 - 1 Nguyen Gia Bach 2, Tao Gia Bach, Maxime
01/12/2013 Gold Star Hanoi - Lycée Yersin 1 0 - 8 Tao Gia Bach 5, Nguyen Gia Bach, Maxime, Dang Son
08/12/2013 TTBD – Lycée Yersin 1  2 - 6 Nguyen Gia Bach 3, Tao Gia Bach 2, Maxime
15/12/2013 Lycée Yersin 1 - Wellspring 2 - 2 Tao Gia Bach 2
12/01/2014 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 1 1 - 1 Tao Gia Bach
19/01/2014 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 4 - 0 Tao Gia Bach 2, Maxime, Dang Son
26/01/2014 Gold Star Hanoi - Lycée Yersin 1 0 - 3 Tao Gia Bach 2, Maxime
16/02/2014 Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem 1 3 - 2 Tao Gia Bach 3
02/03/2014 Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem 2 2 - 3 Nguyen Gia Bach 2
U9 - Lycée Yersin 2
DATEMATCHSCOREBUTEURS
29/09/2013 Lycée Yersin 2 - Wellspring 0 - 4
06/10/2013 Doan Thi Diem 1 - Lycée Yersin 2 7 – 0
20/10/2013 Lycée Yersin 2 - Doan Thi Diem 2 1 - 3 Kevan
03/11/2013 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 2 7 - 1 Kevan
10/11/2013 Lycée Yersin 2 - Gold Star Hanoi 6 - 0 Kevan 4, Charlie 2
17/11/2013 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 11 - 2 Kevan 2
24/11/2013 TTBD - Lycée Yersin 2 5 - 1 Kevan
01/12/2013 Lycée Yersin 2 - Wellspring 1 - 10 Kevan
08/12/2013 Doan Thi Diem 2 – Lycée Yersin 2 1 - 2 Kevan, Hai
15/12/2013 Lycée Yersin 2 - Doan Thi Diem 1 0 - 19
12/01/2014 Gold Star Hanoi - Lycée Yersin 2 1 - 1 Kevan
19/01/2014 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 4 - 0
26/01/2014 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 2 4 - 1 Kevan
16/02/2014 Lycée Yersin 2 - TTBD 1 - 4 Kevan
U11 - Lycée Yersin 1
DATEMATCHSCOREBUTEURS
29/09/2013 Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem 2 12 - 0 Alexis 3, Bach 3, Hugo Gia 2, Tim, Gia Bao, Jolan, Nhat Minh
06/10/2013 Lycée Yersin 1 - SIS Ciputra 14 - 1 Alexis 3, Tim 3, Gia Bao 3, Nhat Minh 2, Hugo Gia 2, Bach
20/10/2013 Lycée Yersin 1 - Hanoi Dragons 9 - 1 Gia Bao 2, Tim 2, Anton, Alexis, Jolan, Bach, Hugo Gia
03/11/2013 Hanoi Japan Kickers - Lycée Yersin 1 1 - 3 Alexis, Jolan, Bach
10/11/2013 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 7 - 0 Gia Bao 2, Bach 2, Alexis, Nhat Minh, Jolan
17/11/2013 TTBD - Lycée Yersin 1 0 - 0
01/12/2013 Doan Thi Diem 1 - Lycée Yersin 1 2 - 0
08/12/2013 Gold Star Hanoi East - Lycée Yersin 1 1 - 3 Alexis, Tim, Jolan
15/12/2013 Lycée Yersin 1 - Gold Star Hanoi North 1 - 3 Gia Bao
12/01/2014 TTBD - Lycée Yersin 1 3 - 4 Tim 2, Alexis, Jolan
26/01/2014 Gold Star Hanoi North - Lycée Yersin 1 1 - 4 Henri, Tim, Jolan, Nhat Minh
16/02/2014 Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem 1 1 - 2 Kim
23/02/2014 Hanoi Japan Kickers - Lycée Yersin 1 4 - 4 Alexis 3, Tim
02/03/2014 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 0 - 5 Jolan 2, Bach 2
09/03/2014 Doan Thi Diem 2 - Lycée Yersin 1 1 - 9 Alexis 4, Bach 3, Tim 2
16/03/2014 SIS Ciputra - Lycée Yersin 1 0 - 1 Tim
20/04/2014 Lycée Yersin 1 - Gold Star Hanoi East 0 - 0
11/05/2014 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 1 1 - 6 Hugo Gia 2, Bach 2, Jolan, Alexis
U11 - Lycée Yersin 2
DATEMATCHSCOREBUTEURS
29/09/2013 Lycée Yersin 2 - Doan Thi Diem 1 2 - 6 Linh Son, Cong Minh
06/10/2013 Hanoi Japan Kickers - Lycée Yersin 2 8 - 1 Amaury
03/11/2013 Lycée Yersin 2 - SIS Ciputra 14 - 1 Linh Son 7, Minh Duc 2, Viet Anh, Cael, Amaury, Sy Kien, Swan
10/11/2013 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 7 - 0
17/11/2013 Lycée Yersin 2 - Doan Thi Diem 2 8 - 0 Amaury 4, Conh Minh 2, Linh Son, Nam
24/11/2013 TTBD - Lycée Yersin 2 9 - 1 Linh Son
01/12/2013 Gold Star Hanoi North - Lycée Yersin 2 6 - 1 Amaury
08/12/2013 Hanoi Dragons – Lycée Yersin 2 0 - 3 Khoi Nguyen 2, Cong Minh
15/12/2013 Lycée Yersin 2 - Gold Star Hanoi East 0 - 5
12/01/2014 Doan Thi Diem 1 - Lycée Yersin 2 7 - 3 Linh Son, Amaury, Yoan
19/01/2014 Hanoi Dragons – Lycée Yersin 2 1 - 4 Linh Son, Cong Minh, Amaury, Khoi Nguyen
26/01/2014 Gold Star Hanoi East - Lycée Yersin 2 6 - 1 Swan
16/02/2014 Doan Thi Diem 2 – Lycée Yersin 2 2 - 5 Linh Son 2, Cong Minh, Swan, Khoi Nguyen
23/02/2014 SIS Ciputra – Lycée Yersin 2 7 - 3 Cael, Amaury, Khoi Nguyen
02/03/2014 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 0 - 5
09/03/2014 Lycée Yersin 2 - TTBD 5 - 6 Khoi nguyen, Linh Son, Swan, Yoan, Cong Minh
20/04/2014 Lycée Yersin 2 - Hanoi Japan Kickers 3 - 2 Arsène, Linh Son, Swan
11/05/2014 Gold Star Hanoi North - Lycée Yersin 2 2 - 1 Linh Son
U13 - Lycée Yersin
DATEMATCHSCOREBUTEURS
06/10/2013 Hanoi Japan Kickers - Lycée Yersin 11 - 1 Phan
20/10/2013 Sky City Towers - Lycée Yersin 2 - 7 Thomas 5, Phan, Vincent
10/11/2013 Thang Long - Lycée Yersin 9 - 0
17/11/2013 Blue Dragon - Lycée Yersin 3- 0
24/11/2013 Gold Star Hanoi North - Lycée Yersin 9 - 0
01/12/2013 Birla – Lycée Yersin 15 - 0
08/12/2013 Gold Star Hanoi South - Lycée Yersin 6 - 1 Phan
15/12/2013 Hanoi Family – Lycée Yersin 13 - 0
12/01/2014 VFP Ajax - Lycée Yersin 7 - 1 Phan
19/01/2014 Gold Star Hanoi South - Lycée Yersin 5 - 0
26/01/2014 Thang Long - Lycée Yersin 10 - 0
16/02/2014 Lycée Yersin – Sky City Towers 6 - 5 Thomas 4, Phan, Nhat Minh
23/02/2014 Lycée Yersin – Hanoi Family 0 - 11
02/03/2014 Lycée Yersin - Gold Star Hanoi North 0 - 3
09/03/2014 Lycée Yersin - VFP Ajax 1 - 7 Phan
16/03/2014 Lycée Yersin - Blue Dragon 1 - 3 Thomas
13/04/2014 Lycée Yersin - Birla 1 - 15 Thomas
27/04/2014 Lycée Yersin - Hanoi Japan Kickers 2 - 9 Phan, Vincent
U15 - Lycée Yersin
DATEMATCHSCOREBUTEURS
29/09/2013 Lycée Yersin - Gold Star Hanoi 7 - 3 Julien 4, Gustave 2, Romain 1
06/10/2013 Rong Viet 1 - Lycée Yersin 2 - 4 Julien 4
20/10/2013 Thang Long - Lycée Yersin 7 - 1 Julien
03/11/2013 Blue Dragon - Lycée Yersin 9 - 3 Julien 3
10/11/2013 Tay Ho Titan - Lycée Yersin 5 - 4 Julien 4
17/11/2013 Rong Viet 2 - Lycée Yersin 2 - 11 Julien 7, Riccardo, Victor, Minh Quan, Gustave
24/11/2013 Lycée Yersin - Thang Long 5 - 4 Julien 4, Victor
01/12/2013 Lycée Yersin - Gold Star Hanoi 1 - 2 Julien
08/12/2013 Lycée Yersin - Mix FC 7 - 4 Julien 6, Victor
15/12/2013 Lycée Yersin - Rong Viet 1 3 - 0
12/01/2014 Lycée Yersin - Blue Dragon 4 - 4 Julien 4
19/01/2014 Lycée Yersin - Rong Viet 2 13 - 0 Julien 6, Gustave 3, Victor 2, Romain, Nguyen
26/01/2014 Thang Long - Lycée Yersin 6 - 3 Julien 2, Nguyen
16/02/2014 Lycée Yersin – Tay Ho Titans 8 - 3 Julien 3, Gustave 2, Victor, Romain, Yohan
23/02/2014 Mix FC - Lycée Yersin 3 - 3 Victor 3
02/03/2014 Gold Star Hanoi - Lycée Yersin 3 - 5 Julien 5
09/03/2014 Blue Dragon - Lycée Yersin 5 - 3 Julien 3
16/03/2014 Rong Viet 1 - Lycée Yersin 0 - 1 Julien
13/04/2014 Rong Viet 2 - Lycée Yersin 1 - 5 Julien 4, Riccardo
11/05/2014 Tay Ho Titan - Lycée Yersin 6 - 2 Victor, Romain