Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội bóng đá HYFL > Kết quả

Kết quả

bởi FONTAINE Frédéric

U9 - Lycée Yersin 1
MatchScoreButeurs
Le 30/09/2012 : Doan Thi Diem 2 - Lycée Yersin 1 1 - 9 Amaury 3, Cael 2, Viet anh 2, Cong minh 1, Linh Son 1
Le 07/10/2012 : Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem 1 1 - 1 Viet Anh
Le 14/10/2012 : Lycee Yersin 1 - Sky City Towers 13 - 0 Arsène 3, Linh Son 3, Cong Minh 2, Cael, Khoi Nguyen, Viet Anh, Amaury, Jock
Le 21/10/2012 : Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 11 - 1 Linh Son 3, Arsène 2, Cong Minh 2, Khoi Nguyen 2, Viet Anh, Cong Minh
Le 11/11/2012 : Lycée Yersin 1 - Rooneys 2 - 3 Cael, Cong Minh
Le 18/11/2012 : Lycée Yersin 1 - Hanoi Dragons  7 - 0 Cong Minh 3, Khoi Nguyen 3, Cael
Le 25/11/2012 : Ngo Sao Ha Noi - Lycée Yersin 1 4 - 6 Cong Minh 5, Amaury
Le 02/12/2012 : Gold Star Hanoi - Lycee Yersin 1 0 - 3 Viet Anh, Linh Son, Cong Minh
Le 13/01/2013 : Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem 2 10 - 0 Cong Minh 3, Khoi Nguyen 3, Viet Anh 2, Cael, Amaury
Le 20/01/2013 : Doan Thi Diem 1 - Lycée Yersin 1 1 - 7 Cong Minh 2, Cael 2, Khoi Nguyen, Viet Anh, Amaury
Le 24/02/2013 : Lycée Yersin 1 - Gold Star Hanoi 6 - 3 Khoi Nguyen 2, Cong Minh, Cael, Viet Anh, Amaury
Le 03/03/2013 : Lycee Yersin 1 - Ngoi Sao Ha Noi 0 - 1
Le 10/03/2013 : Rooneys - Lycée Yersin 1  1 - 1  Cong Minh 
Le 17/03/2013 : Wellspring - Lycée Yersin 1  0 - 2  Cong Minh, Viet Anh 
Le 31/03/2013 : Hanoi Dragons - Lycée Yersin 1 1 - 5  Cong Minh 2, Viet Anh 2, Cael 
Le 14/04/2013 : Sky City Towers - Lycee Yersin 1 2 - 3  Linh Son, Cong Minh, Amaury 
Le 05/05/2013 : Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 4 - 7  Cael 3, Cong Minh 3, Khoi Nguyen 

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất : Cong Minh 30, Khoi Nguyen et Cael 13, Viet Anh 11, Amaury et Linh Son 9, Arsène 5, Jock 1

U9 - Lycée Yersin 2
Match Score Buteurs
Le 30/09/2012 : Hanoi Dragons - Lycée Yersin 2 4-1 Maxime 1
Le 07/10/2012 : Lycée Yersin 2 - Doan Thi Diem 2 2-4 Nguyen Gia Bach 2
Le 14/10/2012 : Rooneys - Lycee Yersin 2 5-0
Le 21/10/2012 : Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 11-1 Tao Gia Bach
Le 11/11/2012 : Ngo Sao Ha Noi - Lycée Yersin 2 9-0
Le 18/11/2012 : Lycée Yersin 2 - Gold Star Hanoi 1-9 Tao Gia Bach
Le 25/11/2012 : Lycee Yersin 2 - Sky City Towers 1-4 Maxime
Le 02/12/2012 : Doan Thi Diem 1 - Lycée Yersin 2 1-5 Maxime 3, Nguyen Gia Bach, Tao Gia Bach
Le 13/01/2013 : Lycée Yersin 2 - Hanoi Dragons 2-6 Tao Gia Bach 2
Le 20/01/2013 : Doan Thi Diem 2 - Lycée Yersin 2 1-4 Maxime 2, Tao Gia Bach 2
Le 27/01/2013 : Lycée Yersin 2 - Doan Thi Diem 1 3-2 Maxime 2, Tao Gia Bach
Le 03/02/2013 : Lycée Yersin 2 - Rooneys 1-8 Tao Gia Bach
Le 24/02/2013 : Wellspring - Lycée Yersin 2 3-4 Tao Gia Bach 4
Le 03/03/2013 : Gold Star Hanoi - Lycée Yersin 2 4-2 Nguyen Gia Bach, Tao Gia Bach
Le 10/03/2013 : Sky City Tower - Lycée Yersin 2 5-2 Maxime, Tao Gia Bach
Le 14/04/2013 : Lycée Yersin 2 - Ngo Sao Ha Noi 1-9 Tao Gia Bach
Le 05/05/2013 : Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 4-7 Tao Gia Bach 4

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất : Tao Gia Bach 20; Maxime10; Nguyen Gia Bach 4

U11 - Lycée Yersin 1
Match Score Buteurs
Le 30/09/2012 : Doan Thi Diem 2 - Lycée Yersin 1 2-3 Timothy 3
Le 07/10/2012 : Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem 1 3-3 Timothy 2, Alexandre 1
Le 14/10/2012 : Blue Dragons - Lycee Yersin 1 5-6 Timothy 3, Titouan 2, Minh Hieu 1
Le 21/10/2012 : Gold Star Hanoi East - Lycee Yersin 1 1-7 Timothy 7
Le 11/11/2012 : Hanoi Academy - Lycée Yersin 1 2-7 Alexandre 5, Timothy 2
Le 18/11/2012 : Lycée Yersin 1 - Gold Star Hanoi West 6-0 Timothy 5, Titouan
Le 25/11/2012 : Lycee Yersin 1 - Sky City Towers 3-1 Alexandre 3
Le 02/12/2012 : Hanoi Japan Kickers - Lycée Yersin 1 0-4 Alexandre 3, Timothy
Le 09/12/2012 : Lycee Yersin 1 - Lycée Yersin 2 4-2 Timothy 2, Alexandre, José
Le 09/12/2012 : Hanoi Dragons - Lycée Yersin 2 3-5 Timothy 2, Alexandre, Antoine, José
Le 13/01/2013 : Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem 2 1-5 Timothy
Le 20/01/2013 : Doan Thi Diem 1 - Lycée Yersin 1 2-3 Alexandre 2, Timothy
Le 27/01/2013 : Lycée Yersin 1 - GSH East 4-2 Titouan 2, Alexandre 2
Le 03/02/2013 : Lycée Yersin 1 - Hanoi Dragons 1-1 Timothy
Le 24/02/2013 : Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 3-8 Timothy 6, Titouan, Antoine
Le 03/03/2013 : Lycée Yersin 1 - Hanoi Academy 3-1 Alexandre 2, Jose
Le 10/03/2013 : Sky City Tower - Lycée Yersin 1 1-6 Vincent 2, Alexandre 2, Nhat Minh, Jose
Le 17/03/2013 : Lycée Yersin 1 - Hanoi Japan Kickers 1-2 Timothy
Le 05/05/2013 : Gold Star Hanoi West - Lycée Yersin 1 2-10 Timothy 5, Alexandre 2, Nhat Minh, Bach

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất : Timothy 41; Alexandre 24; Titouan 6; Nhat Minh 2; Bach, Jose et Minh Hieu 1

U11 - Lycée Yersin 2
Match Score Buteurs
Le 30/09/2012 : Gold Star Hanoi East - Lycée Yersin 2 7-2 Anton 1, Gia Bao 1
Le 07/10/2012 : Lycée Yersin 2 - Doan Thi Diem 2 1-4 Anton
Le 14/10/2012 : Sky City Towers - Lycee Yersin 2 2-1 Tim
Le 21/10/2012 : Lycee Yersin 2 - Hanoi Dragons 0-6
Le 11/11/2012 : Doan Thi Diem 1 - Lycée Yersin 2 1-2 Anton 2
Le 18/11/2012 : Hanoi Academy - Lycée Yersin 2 5-0
Le 02/12/2012 : Lycee Yersin 2 - Gold Star Hanoi West 0-2
Le 09/12/2012 : Lycee Yersin 1 - Lycée Yersin 2 4-2 Anton, Tim
Le 16/12/2012 : Hanoi Japan Kickers - Lycée Yersin 2 4-0
Le 13/01/2013 : Lycée Yersin 2 - Gold Star Hanoi East 0-2
Le 20/01/2013 : Doan Thi Diem 2 - Lycée Yersin 2 4-0
Le 27/01/2013 : Hanoi Dragons - Lycée Yersin 2 5-2 Gia Bao, Tim
Le 03/02/2013 : Lycée Yersin 2 - Sky City Towers 7-4 Anton 2, Tim 2, Kim, Jolan, Nicolas
Le 24/02/2013 : Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 3-8 Alexis 2, Anton
Le 03/03/2013 : Lycée Yersin 2 - Doan Thi Diem 1 3-5 Anton, Jolan, Alexis
Le 10/03/2013 : Lycée Yersin 2 - Hanoi Academy 5-5 Anton 3, Alexis, Gia Bao
Le 17/03/2013 : Gold Star Hanoi West - Lycee Yersin 2 1-3 Anton, Tim, Gia Bao
Le 05/05/2013 : Lycée Yersin 2 - Hanoi Japan Kickers 0-4

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất : Anton 13, Tim 6; Gia Bao 4; Alexis 2; Kim, Jolan et Nicolas 1

U13 - Lycée Yersin
Match Score Buteurs
Le 30/09/2012 : Lycée Yersin - Gold Star Hanoi North 0-1
Le 07/10/2012 : Lycée Yersin - Blue Dragon 1-1 Thanh
Le 14/10/2012 : Gold Star Hanoi South - Lycee Yersin 1-5 Victor 2, Romain, Minh Quang, Thomas
Le 21/10/2012 : Lycee Yersin - Birla 2-2 Victor, Romain
Le 11/11/2012 : Geckos - Lycée Yersin 2-4 Victor 2, Thomas, Dinh Minh
Le 18/11/2012 : Hanoi Academy - Lycée Yersin 0-3 Thanh 2, Dinh Minh
Le 25/11/2012 : Lycee Yersin - Hanoi Japan Kickers 3-4 Thanh, Hung, Dinh Minh
Le 02/12/2012 : Lycee Yersin - Thanh Long 3-1 Victor 2, Romain
Le 09/12/2012 : Lycee Yersin - Gold Star Hanoi North 0-1
Le 13/01/2013 : Hanoi Japan Kickers - Lycee Yersin 3-1 Victor
Le 27/01/2013 : Lycée Yersin - Gold Star Hanoi South 5-1 Romain 3, Victor, Nguyen
Le 24/02/2013 : Lycée Yersin - BVIS 2-1 Dinh Minh, Romain
Le 03/03/2013 : BVIS - Lycee Yersin 1-2 Alberto, Victor
Le 10/03/2013 : Blue Dragon – Lycee Yersin 1-1 Dinh Minh
Le 17/03/2013 : Birla - Lycee Yersin 0-1 Romain
Le 14/04/2013 : Lycée Yersin - Geckos 5-2 Victor 3, Romain, Dinh Minh
Le 21/04/2013 : Thanh Long - Lycee Yersin 5-3 Romain 3
Le 05/05/2013 : Lycée Yersin - Hanoi Academy 2-1 Dinh Minh, Dinh Thien

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất : Victor et Romain 12; Dinh Minh 7; Dinh Thien, Alberto, Nguyen, Thanh, Minh Quang et Thomas 1