Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội bóng đá HYFL > Kết quả

Kết quả

bởi FONTAINE Frédéric

U9 - Lycée Yersin 1
NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
28/09/2014 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 11 - 0 Kevan 4, Hoang Hai 3, Maxime 2, Charlie, Eliott
05/10/2014 Lycée Yersin 1 - Ngoi Sao 3 - 2 Hoang Hai 2, Maxime
12/10/2014 Lycée Yersin 1 - FC Doan Thi Diem 1 - 0 Kevan
19/10/2014 Doan Thi Diem Blue - Lycée Yersin 1 0 - 2 Hoang Hai, Maxime
09/11/2014 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 0 - 7 Charlie 4, Kevan 3
16/11/2014 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 1 0 - 5 Maxime 3, Charlie, Hoang Hai
23/11/2014 Doan Thi Diem Lion - Lycée Yersin 1 2 - 5 Kevan 3, Maxime 2
30/11/2014 Phu Dong FC - Lycée Yersin 1 1 - 2 Maxime, Hoang Hai
07/12/2014 Lycée Yersin 1 - Gold Star Hanoi 4 - 1 Kevan 2, Maxime 2
14/12/2014 Ngoi sao - Lycée Yersin 1 1 - 3 Kevan , Maxime, Hoang Hai
18/01/2015 Lycée Yersin 1 - Phu Dong FC 2 - 1 Kevan , Maxime
25/01/2015 Lycée Yersin 1 - Hanoi Dragons 3 - 1 Maxime 2, Kevan
08/02/2015 Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem Lion 2 - 0 Kevan 2
22/03/2015 Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem Blue 5 - 0 Maxime 3, Kevan, Dylan
29/03/2015 Gold Star Hanoi - Lycée Yersin 1 2 - 0
12/04/2015 FC DTD - Lycée Yersin 1 1 - 3 Kevan , Maxime, Hoang Hai

cầu thủ ghi bàn : Kevan et Maxime 20, Hoang Hai 10, Charlie 6, Eliott et Dylan 1

U9 - Lycée Yersin 2
NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
28/09/2014 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 11 - 0
05/10/2014 Lycée Yersin 2 - FC Doan Thi Diem 0 - 2
12/10/2014 Lycée Yersin 2 - Gold Star Hanoi 0 - 2
19/10/2014 Lycée Yersin 2 - Ngoi Sao 0 - 1
09/11/2014 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 0 - 7
16/11/2014 Phu Dong FC - Lycée Yersin 2 5 - 0
23/11/2014 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 2 3 - 0
30/11/2014 Doan Thi Diem Lion - Lycée Yersin 2 2 - 0
07/12/2014 Doan Thi Diem Blue - Lycée Yersin 2 5 - 0
14/12/2014 Lycée Yersin 2 - Phu Dong Fc 0 - 6
18/01/2015 Ngoi Sao - Lycée Yersin 2 4 - 0
25/01/2015 Gold Star Hanoi - Lycée Yersin 2 2 - 0
01/02/2015 Lycée Yersin 2 - Doan Thi Diem Blue 0 - 7
15/03/2015 FC Doan Thi Diem - Lycée Yersin 2 6 - 0
22/03/2015 Lycée Yersin 2 - Hanoi Dragons 1 - 5 Nael
29/03/2015 Lycée Yersin 2 - Doan Thi Diem Lion 0 - 5

cầu thủ ghi bàn : Nael 1

U11 - Lycée Yersin 1
NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
28/09/2014 Doan Thi Diem Red - Lycée Yersin 1 0 - 7 Arthur 2, Duc Quan 2, Viet Anh, Linh Son, Amaury
05/10/2014 Gold Star Hanoi - Lycée Yersin 1 2 - 2 Linh Son, Khoi Nguyen
12/10/2014 Doan Thi Diem Eagle - Lycée Yersin 1 2 - 1 Linh Son
19/10/2014 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 3 - 2 Yoan 2, Amaury
09/11/2014 Lycée Yersin 1 - Phu Dong FC 2 - 4 Arthur, Cong Minh
16/11/2014 Hanoi Japan Kickers - Lycée Yersin 1 0 - 8 Linh Son 2, Duc Quan 2, Cong Minh, Yoan, Jock, Amaury
23/11/2014 Lycée Yersin 1 - Blue Dragons 7 - 0 Linh Son 2, Duc Quan 2, Amaury, Sy Kien, Swan
07/12/2014 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 1 0 - 2 Arthur, Yoan
14/12/2014 Lycée Yersin 1 - Gold Star Hanoi 0 - 0
18/01/2015 Wellspring - Lycée Yersin 1 1 - 6 Yoan 2, Amaury, Duc Quan, Khoi Nguyen, Linh Son
25/01/2015 Lycée Yersin 1 - Hanoi Japan Kickers 3 - 1 Yoan, Linh Son, Khoi Nguyen
01/02/2015 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 3 - 11 Khoi Nguyen 4, Duc Quan 2, Yoan 2, Swan 2, Linh Son
15/03/2015 Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem Red 7 - 1 Amaury 2, Swan 2, Linh Son, Sy Kien, Cong Minh
22/03/2015 Lycée Yersin 1 - Hanoi Dragons 1 - 1 Swan
29/03/2015 Phu Dong FC - Lycée Yersin 1 1 - 2 Yoan, Linh Son
05/04/2015 Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem Eagle 6 - 0 Yoan 2, Linh Son, Cong Minh, Quang Minh, Sy Kien
12/04/2015 Blue Dragons - Lycée Yersin 1 2 - 3 Yoan, Amaury, Cong Minh
10/05/2015 Lycée Yersin 1 - Wellspring 3 - 0

cầu thủ ghi bàn : Linh Son et Yoan 13, Duc Quan 9, Amaury 8, Khoi Nguyen 7, Swan 6, Cong Minh 5, Arthur 4, Sy Kien 3, Viet Anh et Jock 1

U11 - Lycée Yersin 2
NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
28/09/2014 Lycée Yersin 2 - Phu Dong FC 2 - 4 Tao Gia Bach, Dang Son
05/10/2014 Doan Thi Diem Red - Lycée Yersin 2 2 - 8 Tao Gia Bach 4, Nhat Nam 3, Nguyen Gia Bach
12/10/2014 Lycée Yersin 2 - Blue Dragons 5 - 2 Nhat Nam 3, Dang Son 2
19/10/2014 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 3 - 2 Nhat Nam, Dang Son
09/11/2014 Gold Star Hanoi - Lycée Yersin 2 8 - 1 Nhat Nam
16/11/2014 Lycée Yersin 2 - Wellspring 3 - 3 Tao Gia Bach 2, Dang Son
23/11/2014 Doan Thi Diem Eagle - Lycée Yersin 2 2 - 3 Tao Gia Bach 2, Cyprien
30/11/2014 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 2 5 - 6 Tao Gia Bach 3, Nhat Nam 2, Dang Son
07/12/2014 Lycée Yersin 2 - Doan Thi Diem Red 6 - 0 Nhat Nam 3, Cyprien 2, Tao Gia Bach
14/12/2014 Phu Dong Fc - Lycée Yersin 2 6 - 0
18/01/2015 Blue Dragons - Lycée Yersin 2 4 - 4 Tao Gia Bach 2, Cyprien, Nhat Nam
25/01/2015 Lycée Yersin 2 - Gold Star Hanoi 1 - 14 Tao Gia Bach
01/02/2015 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 3 - 11 Tao Gia Bach 2, Nhat Nam
15/03/2015 Hanoi Japan Kickers - Lycée Yersin 2 3 - 4 Tao Gia Bach , Cyprien, Nhat Nam, Cong Vinh
22/03/2015 Wellspring - Lycée Yersin 2 2 - 1 Cyprien
29/03/2015 Lycée Yersin 2 - Doan Thi Diem Eagle 1 - 7 Nhat Nam
05/04/2015 Lycée Yersin 2 - Hanoi Dragons 3 - 2 Tao Gia Bach , Cyprien, Nhat Nam
12/04/2015 Lycée Yersin 2 - Hanoi Japan Kickers 4 - 1 Nhat Nam 3, Femi

cầu thủ ghi bàn : Tao Gia Bach 20, Nhat Nam 21, Cyprien 7, Dang Son 6, Nguyen Gia Bach et Femi et Cong Vinh 1

U13 - Lycée Yersin 1
NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
28/09/2014 Lycée Yersin 1 - Hanoi Family 0 - 16
05/10/2014 Lycée Yersin 1 - Hanoi Dragons 0 - 7
12/10/2014 Lycée Yersin 1 - TDE 1 - 7 Jules
19/10/2014 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 2 - 2 Antoine
09/11/2014 Lycée Yersin 1 - Vietnam Football Passion 0 - 13
16/11/2014 Lycée Yersin 1 - Phu Dong FC 0 - 7
23/11/2014 Hanoi Japan Kickers - Lycée Yersin 1 7 - 0
30/11/2014 Blue Dragons - Lycée Yersin 1 3 - 0
07/12/2014 Gold Star Hanoi - Lycée Yersin 1 7 - 0
18/01/2015 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 1 - 2 Jules , Antoine
25/01/2015 Phu Dong FC - Lycée Yersin 1 10 - 2 Hai Bang, Duc Trung
01/02/2015 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 1 2 - 2 Minh Hieu 2
08/02/2015 Hanoi Japan Kickers - Lycée Yersin 1 3 - 2 Hai Bang, Louis
01/03/2015 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 4 - 0 Minh Hieu 3, Louis
15/03/2015 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 1 1 - 3 Nhat Minh 2, Louis
29/03/2015 Lycée Yersin 1 - Phu Dong FC 0 - 8
12/04/2015 Lycée Yersin 1 - Hanoi Japan Kickers 1 - 2 Nhat Minh

cầu thủ ghi bàn : Minh Hieu 5, Louis et Nhat Minh 3, Jules et Hai Bang et Antoine 2, Duc Trung 1

U13 - Lycée Yersin 2
NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
28/09/2014 Gold Star Hanoi - Lycée Yersin 2 16 - 1 Tim
05/10/2014 Lycée Yersin 2 - TDE 2 - 6 Gia Bao 2
12/10/2014 Lycée Yersin 2 - Vietnam Football Passion 0 - 6
19/10/2014 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 2 - 2 Tim
09/11/2014 Lycée Yersin 2 - Hanoi Dragons 1 - 4 Gia Bao
16/11/2014 Blue Dragons - Lycée Yersin 2 6 - 2 Jolan, Gia Bao
23/11/2014 Lycée Yersin 2 - Phu Dong FC 1 - 4 Hoang Bach
30/11/2014 Hanoi Japan Kickers - Lycée Yersin 2 6 - 1 Jolan
07/12/2014 Hanoi Family - Lycée Yersin 2 13 - 0
14/12/2014 Lycée Yersin 2 - Blue Dragons 0 - 5
18/01/2015 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 1 - 2 Hoang Bach
01/02/2015 Lycée Yersin 2 - Hanoi Japan Kickers 0 - 4
08/02/2015 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 2 0 - 3 Tim, Jolan, Hoang Bach
01/03/2015 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 4 - 0
15/03/2015 Hanoi Japan Kickers - Lycée Yersin 2 4 - 0
29/03/2015 Lycée Yersin 2 - Hanoi Dragons 1 - 1 Minh Tam
12/04/2015 Lycée Yersin 2 - Phu Dong FC 1 - 7 Henri
10/05/2015 Phu Dong FC - Lycée Yersin 2 4 - 0

cầu thủ ghi bàn : Gia Bao 4, Tim et Jolan et Hoang Bach 3, Minh Tam et Henri 1

U15 - Lycée Yersin
NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
28/09/2014 Blue Dragons - Lycée Yersin 7 - 2 Romain 2
05/10/2014 Thang Long - Lycée Yersin 5 - 3 Romain 2, Victor
12/10/2014 Lycée Yersin - Wellspring 2 - 1 Romain, Dinh Minh
19/10/2014 Lycée Yersin - Tay Ho Titans 5 - 3 Romain, Victor, Dinh Minh, Tom, Nguyen
09/11/2014 Gold Star Hanoi South - Lycée Yersin 4 - 10 Romain 5, Victor 2, Dinh Minh, Dinh Thien
16/11/2014 Rong Viet - Lycée Yersin 1 - 2 Victor, Dinh Minh
23/11/2014 Gold Star Hanoi North - Lycée Yersin 3 - 3 Romain, Dinh Minh, Victor
30/11/2014 Wellspring - Lycée Yersin 1 - 3 Tom 2, Romain
14/12/2014 Lycée Yersin - GSH South 2 - 2 Romain, Dinh Minh
18/01/2015 Lycée Yersin - Blue Dragons 1 - 2 Victor
25/01/2015 Lycée Yersin - Thang Long 0 - 8
08/02/2015 Lycée Yersin - GSH North 3 - 7 Victor 3
29/03/2015 Tayho Titans - Lycée Yersin 2 - 3 Victor 3
12/04/2015 Lycée Yersin - Rong Viet 3 - 0

cầu thủ ghi bàn : Romain 14, Victor 13, Dinh Minh 6, Tom et Nguyen et Dinh Thien 1