Trang nhà > Giáo vụ > SỨC KHỎE HỌC SINH // CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ > KÉO DÀI THỜI GIAN ĐÓNG CỬA TRƯỜNG PHÁP

KÉO DÀI THỜI GIAN ĐÓNG CỬA TRƯỜNG PHÁP

bởi MADAOUI Karim

Toàn thể phụ huynh học sinh,

Trái với những chỉ dẫn đầu tiên được đưa ra, Thành phố Hà Nội đã quyết định tiếp tục đóng cửa các trường học. Do đó, Trường Alexandre Yersin sẽ không mở cửa trở lại vào tuần tới. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý vị ngay khi có quyết định mới của chính quyền địa phương.

P/O La Proviseure