Trang nhà > Sư phạm > Trung học > Họp giới thiệu đội ngũ giáo viên, năm học 2019-2020

Họp giới thiệu đội ngũ giáo viên, năm học 2019-2020

Phần thông tin dành cho PHHS khối THCS và THPT

bởi MADAOUI Karim

Thưa quý vị,

Một cuộc họp giới thiệu đội ngũ giáo viên sẽ được tổ chức vào lúc 17h00 ngày thứ
hai 16/09 và thứ năm19/09/2019 (xin xem lịch).

Quý vị sẽ được giáo viên chủ nhiệm lớp của con em quý vị đón tiếp và trình bày
các yêu cầu của năm học, các thủ tục định hướng học tập, đặc thù của lớp và cách thức liên lạc với đội ngũ giáo viên lớp.

Mỗi một giáo viên sẽ giới thiệu chương trình giảng dạy của mình, các mục tiêu cũng
như phương pháp học tập.

Cuối cùng sẽ là phần hỏi-đáp về những vấn đề quý vị quan tâm.

xin xem lịch :