Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội bóng đá HYFL > Hội bóng đá 2014-2015

Hội bóng đá 2014-2015

bởi FONTAINE Frédéric

Năm nay, Công ty ADCo tài trợ tất cả các đội bóng đá của nhà trường.

Với đóng góp của ADCo, nhà trường đã được cung cấp cho mỗi đội nhiều tài liệu và quần áo.

1. Nhà tài trợ

2. Các đội

3. Kết quả

4. Xếp hạng

5. Hình ảnh và phim