Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội bóng đá HYFL > Hội bóng đá 2013-2014

Hội bóng đá 2013-2014

bởi FONTAINE Frédéric

Năm nay, Công ty ADEN tài trợ tất cả các đội bóng đá của nhà trường.

Với đóng góp của ADEN, nhà trường đã được cung cấp cho mỗi đội nhiều tài liệu và quần áo.

1. Nhà tài trợ

2. Các đội

3. Kết quả

4. Xếp hạng

5. Hình ảnh và phim