Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội bóng đá HYFL > Hội bóng đá 2012-2013

Hội bóng đá 2012-2013

bởi FONTAINE Frédéric

Năm nay, Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt tài trợ tất cả các đội bóng đá của nhà trường.

Với đóng góp của Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt, nhà trường đã được cung cấp cho mỗi đội nhiều tài liệu và quần áo.

1. Nhà tài trợ

2. Các đội

3. Kết quả

4. Xếp hạng

5. Hình ảnh và phim