Trang nhà > Ghi danh > Trợ cấp/Học bổng > Học bổng 2020-2021

Học bổng 2020-2021

bởi VUONG Bach Lien

Thông báo gửi các gia đình học sinh Pháp

Thưa quý phụ huynh,

Mời quý vị đọc thông tin liên quan đến đợt xét hồ sơ xin học bổng lần thứ 2 năm 2020 của AEFE AEFE Agence pour l’enseignement français à l’étranger ở tài liệu đính kèm.

Trân trọng.