Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội bóng đá HYFL > Giải thi đấu HYFL ngày 5 và 6 tháng 3/2016

Giải thi đấu HYFL ngày 5 và 6 tháng 3/2016

bởi FONTAINE Frédéric

Những ngày cuối tuần 5 và 6 tháng 3, đội bóng U9, U11 và U13 của chúng tôi đã chơi giải thi đấu quốc tế HYFL. Dưới đây là kết quả cuối cùng và một số hình ảnh của giải thi đấu:

Nhóm U9 :
1 HYS
2 Phu Dong
3 Blue Sky
4 DTD FC
5 Hanoi Dragons
6 Goldstar Hanoi
7 F17 A
8 ISA
9 ESA
10 DTD Lion
11 DTD Blue
12 Lycée Yersin 1
13 BIS Hanoi
14 Lycée Yersin 2
15 F17 B

Nhóm U11 :
1 ESA A
2 ISA
3 Phu Dong 1
4 Goldstar Hanoi
5 Iplay
6 HYS
7 HJK
8 Phu Dong 2
9 Lycée Yersin 2
10 Hanoi Dragons
11 Blue dragons
12 ESA B
13 Blue Sky
14 Lycée Yersin 1
15 F17
16 DTD Red
17 ISA B
18 DTD Eagle

Nhóm U13 :
1 Dream Football
2 Iplay
3 ISA
4 Birla
5 HYS
6 Phu Dong
7 ESA
8 GSH North
9 AFZA United
10 Shoot FA
11 ISA B
12 GSH South
13 Blue Dragon
14 Lycée Yersin 1
15 Hanoi Dragons
16 Fox Football Vietnam
17 Lycée Yersin 2

Portfolio