Accueil > Établissement > Communications du chef d’établissement > Fermeture du lycée à partir du 4 mai/ Đóng cửa trường từ ngày 4 tháng (...)

Fermeture du lycée à partir du 4 mai/ Đóng cửa trường từ ngày 4 tháng 5

par VUONG Bach Lien

Toutes les versions de cet article : [français] [Tiếng Việt]

Bonsoir,

Le service de l’Education et de la Formation de la ville de Hanoi vient d’annoncer la fermeture des écoles à Hanoi à partir de demain 4 mai, jusqu’à nouvel ordre. Le lycée Alexandre Yersin sera donc fermé et l’enseignement à distance sera assuré selon les modalités précédentes.

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.

Bien cordialement.

Ouardda ROUBI-GONNOT
Proviseure


Thưa quý phụ huynh cùng các em học sinh,

Thưa các đồng nghiệp,

Sở Giáo dục và Đạo tạo thành phố Hà Nội vừa thông báo đóng cửa các trường học trên địa bàn thành phố kể từ ngày mai, ngày 4/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Do đó, trường Pháp Alexandre Yersin cũng sẽ phải đóng cửa. Việc giảng dạy và học tập từ xa sẽ được thực hiện theo các cách thức như trước đây.

Nhà trường sẽ thông báo tới quý vị sự tiến triển của tình hình.

Trân trọng.

Hiệu trưởng

Ouardda ROUBI-GONNOT