Trang nhà > Thông tin hữu ích > Xe đưa đón > Dịch vụ xe đưa đón học sinh

Dịch vụ xe đưa đón học sinh

bởi MADAOUI Karim

Dịch vụ xe đưa đón học sinh do Hội PHHS tổ chức và quản lý mà qua đây tôi xin cảm ơn về sự tham gia và hiệu quả trong việc tổ chức dịch vụ này của Hội cho học sinh.

Nếu quý vị muốn đăng ký xe đưa đón cho con em mình thì BẮT BUỘC PHẢI ĐIỀN PHIẾU qua đường liên kết : http://bit.ly/345v4EV

Thực vậy, việc chuyển trường sẽ kéo theo việc thay đổi toàn bộ các tuyến xe. Hội PHHS và công ty vận tải hành khách cần có một thời gian nhất định để tổ chức lại các tuyến.

Sau khi hoàn thành việc này, Hội PHHS sẽ liên hệ với quý vị qua thư điện tử để thông báo :

  • Số của tuyến xe
  • Điểm đón/trả
  • Giờ đón/trả

Hội PHHS nhấn mạnh đến việc phiếu đăng ký phải được điền đầy đủ thông tin và đúng hạn. Nếu không nhận được phiếu, Hội sẽ không thể đảm bảo được là học sinh có thể sử dụng dịch vụ xe đưa đón ngay ngày đầu năm học 2019-2020.

Để biết thêm thông tin, quý vị có thể gửi thư điện tử cho Hội tới : ape.lfay LFAY Lycée Français Alexandre Yersin @gmail.com