Trang nhà > Giáo vụ > SỨC KHỎE HỌC SINH // CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ > Chỉ dẫn y tế 11/05/2020

Chỉ dẫn y tế 11/05/2020

bởi MADAOUI Karim

Chỉ dẫn y tế 11/05/2020 :

QUY ĐỊNH Y TẾ :

QUY ĐỊNH LAU DỌN PHÒNG ỐC :

QUY ĐỊNH KHUNG PHÒNG CHỐNG COVID-19 :

Hiện nhà trường đang tiến hành tẩy, khử trùng (Chloramine B)

10/05/2020 :