Trang nhà > Thông tin hữu ích > Dịch vụ ăn trưa > Cách thức hoạt động

Cách thức hoạt động

bởi MADAOUI Karim

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Thưa quý phụ huynh,

Với ngôi trường mới, chúng ta có dịch vụ cung cấp bữa ăn trưa cho học sinh tương ứng hơn và phù hợp hơn với một căng-tin trường học.

Căng-tin trường là một dịch vụ được đề xuất để các gia đình phụ huynh có thể lựa chọn cho con em mình sử dụng.

Cách thức phục vụ như sau :

  • Bắt đầu từ 11h (trừ ngày thứ tư : từ 11h30) : giờ ăn của học sinh các lớp Mẫu giáo - các cháu được phục vụ tại bàn và trong phòng ăn dành riêng.
  • Bắt đầu từ 11h45 : giờ ăn của học sinh các lớp Tiểu học - các cháu lớp 1,2 và 3 được phục vụ tại bàn trong phòng ăn của học sinh Tiểu học; các cháu lớp 4 và 5 lấy đồ ăn tại quầy tự phục vụ.
  • Bắt đầu từ 12h30 : giờ ăn của học sinh các lớp Trung học - lấy đồ ăn tại quầy tự phục vụ.

Bữa ăn được một công ty tư nhân chuẩn bị tại chỗ và được theo dõi và giám sát nhằm giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm (xác định loại và nguồn gốc thực phẩm, kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc ướp lạnh, cùng các quy tắc vệ sinh an toàn thực phẩm khác…). Bữa ăn cung cấp gồm một món đầu bữa, một món xúp, một món chính kèm rau và/hoặc chất bột và một món tráng miệng. Tại quầy tự phục vụ, học sinh có thể chọn bữa theo thực đơn châu Âu hoặc châu Á, hoặc chọn món ăn nhanh.

Giá bữa ăn : Có hai loại giá được đề xuất cho học sinh :

  • Bữa ăn theo giá «cố định» dành cho học sinh Mẫu giáo và Tiểu học và cho các học sinh Trung học có hưởng trợ cấp : bữa ăn đầy đủ và hàng ngày tại trường, từ thứ hai đến thứ sáu. Giá này áp dụng tính theo năm và báo nợ theo học kỳ (40% cho học kỳ 1, 30% học kỳ 2 và 30 % học kỳ 3).
  • Bữa ăn mua theo «phiếu ăn» đối với học sinh Trung học : mua suất ăn theo thực đơn hoặc món ăn nhanh, khi muốn.
    Trường hợp học sinh nghỉ liên tục 15 ngày hoặc trên 15 ngày, gia đình sẽ được hoàn lại tiền ăn khi có yêu cầu, và chỉ khi có lý do y tế và có giấy xác nhận y tế.
    Học sinh Trung học thanh toán bữa ăn bằng phiếu ăn. Phiếu ăn bữa và phiếu ăn nhanh được bán theo tệp 10 tại phòng kế toán và vào các ngày và giờ theo quy định được niêm yết tại cửa bán (phòng kế toán) và trên trang thông tin điện tử của trường le site internet.

Các gia đình học sinh đến hoặc rời trường giữa chừng học kỳ, được hoàn trả lại tiền ăn theo tỷ lệ thời gian và theo nguyên tắc một khi một tháng đã bắt đầu sẽ được tính là cả tháng. Đối với các trường hợp khác, một khi một học kỳ đã bắt đầu sẽ được tính là cả một học kỳ.

Phòng ăn dành riêng cho học sinh mang cơm hộp

Việc dùng bữa với cơm hộp (do gia đình chuẩn bị hoặc mua từ ngoài vào) không còn được cho phép từ năm học 2022.

Hướng dẫn sử dụng nhà ăn tự phục vụ :