Trang nhà > Thông tin hữu ích > Dịch vụ ăn trưa > Cách thức hoạt động

Cách thức hoạt động

bởi MADAOUI Karim

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Căng tin của nhà trường sẽ hoạt động ngay trong ngày khai giảng đầu tiên.

1) Học sinh mẫu giáo và tiểu học:

Căg tin là bắt buộc đối với tất cả học sinh mẫu giáo (PS-MS-GS), vì vậy các em sẽ được chúng tôi đăng ký tự động trước khi năm học bắt đầu.
Để đơn giản hóa, tất cả học sinh tiểu học (CP đến CM2) đã đăng ký trong năm học 2021/2022 sẽ tự động được đăng ký lại cho năm học 2022/2023. Chỉ những phụ huynh muốn hủy đăng ký cho các con phải đăng ký hủy qua cổng thông tin Eduka từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8 năm 2022.
Đối với học sinh tiểu học mới vào năm 2022/2023, các gia đình muốn đăng ký cho con em mình phải đăng ký thông qua cổng thông tin Eduka.
Hóa đơn được trường Pháp Alexandre Yersin phát hành theo quý.

2) Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông:

Học sinh tiểu học và trung học đăng ký học tại trường sẽ được gọi là bán trú (ăn trong căng tin trường) hoặc ngoại trú (ăn tại nhà / ăn bên ngoài trường). Những học sinh trung học ngoại trú thỉnh thoảng sẽ có dịp ăn tại căng tin trường.
Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ có thể ăn trưa bằng cách dùng thẻ. Thanh toán được thực hiện trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ, ADEN, và học sinh sử dụng một trong ba phương thức thanh toán sau:

• Thanh toán bằng thẻ tín dụng trên cổng trực tuyến ADEN (24/7)
• Thanh toán bằng thẻ tín dụng tại ki-ốt chuyên dụng ở lối vào LFAY LFAY Lycée Français Alexandre Yersin (theo giờ mở cửa của LFAY LFAY Lycée Français Alexandre Yersin )
• Thanh toán bằng tiền mặt tại quầy thu ngân của căng tin LFAY LFAY Lycée Français Alexandre Yersin (trong giờ ăn trưa)
Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến gia đình vào cuối tháng 8.

3) cơm hộp

Việc dùng bữa với cơm hộp (do gia đình chuẩn bị hoặc mua từ ngoài vào) không còn được cho phép từ năm học 2022.

Hướng dẫn sử dụng nhà ăn tự phục vụ :