Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội bóng đá HYFL > Các đội và kết quả

Các đội và kết quả

bởi FONTAINE Frédéric

U9 - Lycée Yersin 1

Huấn luyện viên : M. Jean-Noel Poirier

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
02/10/16 Lycée Yersin 1 – Blue Sky 0 – 2
09/10/16 DTD Blue – Lycée Yersin 1 1 – 2 Dang Nam, Viet Dung
16/10/16 DTD FC – Lycée Yersin 1 0 – 1 Alexis
06/11/16 Phu Dong – Lycée Yersin 1 5 – 0
13/11/16 Gold Star Hanoi – Lycée Yersin 1 2 – 3 Dang Lam 2, Jaime
20/11/16 Lycée Yersin 1 – Lycée Yersin 2 1 – 2 Dang Lam
27/11/16 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 1 4 – 3 Jaime 2, Viet Dung
04/12/16 Lycée Yersin 1 – Hanoi Youth Soccer 0 – 3
11/12/16 DTD Lion - Lycée Yersin 1 6 – 0 Trinh Nhat Minh 2, Dang Lam 2, Jaime, Viet Dung
08/01/17 Lycée Yersin 2 – Lycée Yersin 1 1 – 0
15/01/17 Lycée Yersin 1 - DTD Blue 1 – 6 Viet Dung
22/01/17 Lycée Yersin 1 - Gold Star Hanoi 1 – 0 Jaime
12/02/17 Hanoi Youth Soccer - Lycée Yersin 1 0 – 0
19/02/17 Lycée Yersin 1 - DTD FC 4 – 1 Viet Dung 2, Alexis
26/02/17 Blue Sky - Lycée Yersin 1 3 – 0
19/03/17 Lycée Yersin 1 - Hanoi Dragons 3 – 1 Dang Lam 2, Cong Hieu
16/04/17 Lycée Yersin 1 - DTD Lion 3 – 1 Dang Lam 2, Cong Hieu

Cầu thủ ghi bàn : Dang Lam 10 ; Viet Dung 6 ; Jaime 5 ; Trinh Nhat Minh 2 ; Cong Hieu 2 ; Alexis 2

U9 - Lycée Yersin 2

Huấn luyện viên : M. Alexandre Legendre

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
02/10/16 DTD Lion – Lycée Yersin 2 1 – 2 Dinh Son, Pablo
09/10/16 Lycée Yersin 2 – Hanoi Youth Soccer 1 – 2 Pablo
16/10/16 Hanoi Dragons – Lycée Yersin 2 0 – 3 Pau 3
06/11/16 Lycée Yersin 2 – Blue Sky 0 – 6
13/11/16 Phu Dong – Lycée Yersin 2 5 – 2 Pablo, Dinh Son
20/11/16 Lycée Yersin 1 – Lycée Yersin 2 1 – 2 Pablo 2
27/11/16 Gold Star Hanoi – Lycée Yersin 2 3 – 4 Pau 2, Pablo, Dinh Son
04/12/16 DTD Blue - Lycée Yersin 2 1 – 2 Pau, Pablo
11/12/16 DTD FC - Lycée Yersin 2 1 – 4 Pablo 2, Alexandre, Nicolas
08/01/17 Lycée Yersin 2 – Lycée Yersin 1 1 – 0 Pablo
15/01/17 Blue Sky - Lycée Yersin 2 6 – 1 Pablo
22/01/17 Lycée Yersin 2 – Hanoi Dragons 3 – 2 Pablo 2, Pau
12/02/17 Lycée Yersin 2 - DTD Lion 4 – 0 Pablo 3, Pau
19/02/17 Hanoi Youth Soccer - Lycée Yersin 2 8 – 1 Pablo
26/02/17 Lycée Yersin 2 - Phu Dong 0 – 4
19/03/17 Lycée Yersin 2 - DTD Blue 0 – 8
16/04/17 Lycée Yersin 2 - Gold Star Hanoi 4 – 1 Pablo 2, Pau, Dinh Son

Cầu thủ ghi bàn : Pablo 19 ; Pau 9 ; Dinh Son 3 ; Nicolas 1 ; Alexandre 1

U11 - Lycée Yersin 1

Huấn luyện viên : M. Xavier Depouilly et M. Benoit Alleaume

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
02/10/16 HYS Warriors - Lycée Yersin 1 2 – 1 Kevan
09/10/16 DTD Eagle – Lycée Yersin 1 2 – 6 Maxime 4, Eliott 2
16/10/16 DTD FC – Lycée Yersin 1 1 – 11 Maxime 4, Hong Hai 3, Kevan 2, Eliott, Armel
06/11/16 Blue Sky – Lycée Yersin 1 4 – 3 Maxime, Hong Hai, Eliott
13/11/16 Lycée Yersin 1 – Phu Dong 2 – 0 Kevan, Cong Vinh
20/11/16 HYS Angels - Lycée Yersin 1 2 – 4 Kevan 2, Maxime 2
27/11/16 Hanoi Japan Kickers - Lycée Yersin 1 1 – 8 Eliott 3, Armel 2, Maxime, Kevan, Nhat Khoi
04/12/16 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 1 1 – 8 Maxime 4, Hong Hai, Kevan, Eliott, Nhat Khoi
11/12/16 DTD Red - Lycée Yersin 1 1 – 7 Kevan 3, Albert, Armel, Minh Duc, Cong Minh
08/01/17 GSH South - Lycée Yersin 1 0 – 9 Maxime 3, Eliott 2, Kevan 2, Hong Hai, Armel
15/01/17 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 13 – 0 Cong Vinh 4, Hoang Hai 3, Maxime 2, Kevan, Armel, Rayan, Minh Duc
22/01/17 GSH North - Lycée Yersin 1 2 – 6 Maxime 3, Kevan 2, Hong Hai
12/02/17 Lycée Yersin 1 - Blue Sky 4 – 1 Cong Vinh, Kevan, Eliott, Rayan
19/02/17 Lycée Yersin 1 - Phu Dong 5 – 1 Cong Vinh 3, Rayan, Maxime
26/02/17 HYS Warriors - Lycée Yersin 1 3 – 6 Maxime 2, Eliott, Kevan, Hong Hai, Cong Vinh
19/03/17 Lycée Yersin 1 - HYS Angels 2 – 1 Armel, Maxime
16/04/17 Lycée Yersin 1 - GSH North 5 – 1 Kevan 3, Maxime

Cầu thủ ghi bàn : Maxime 29 ; Kevan 21 ; Eliott 12 ; Hong Hai 11 ; Cong Vinh 10 ; Armel 7 ; Minh Duc 2 ; Nhat Khoi 2 ; Rayan 2 ; Albert 1

U11 - Lycée Yersin 2

Huấn luyện viên : M. Alfonso Tena

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
02/10/16 DTD FC – Lycée Yersin 2 3 – 0
09/10/16 DTD Red – Lycée Yersin 2 6 – 3 Alec Giao, Titouan, Sam Chi
16/10/16 Blue Sky – Lycée Yersin 2 8 – 0
06/11/16 HYS Angels - Lycée Yersin 2 8 – 1 Viet Bach
13/11/16 Hanoi Japan Kickers – Lycée Yersin 2 5 – 0
20/11/16 DTD Eagle – Lycée Yersin 2 8 – 1 Sam Chi
27/11/16 Lycée Yersin 2 - Phu Dong 0 – 12
04/12/16 GSH South - Lycée Yersin 2 6 – 2 Titouan, Hoang Duc
11/12/16 HYS Warriors - Lycée Yersin 2 9 – 0
08/01/17 GSH North - Lycée Yersin 2 7 – 0
15/01/17 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 13 – 0
22/01/17 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 2 7 – 2 Titouan, Sam Chi
12/02/17 GSH South - Lycée Yersin 2 4 – 0
19/02/17 DTD Red - Lycée Yersin 2 2 – 7 Elio 3, Alec Giao, Sam, Sam Chi, Titouan
26/02/17 DTD FC - Lycée Yersin 2 6 – 2 Alec, Titouan
19/03/17 DTD Eagle - Lycée Yersin 2 3 – 1 Tung Louis

Cầu thủ ghi bàn : Titouan 5 ; Sam Chi 4 ; Alec Giao 3 ; Elio 3 ; Viet Bach 1 ; Hoang Duc 1 ; Tung Louis 1 ; Sam 1

U13 - Lycée Yersin 1

Huấn luyện viên : M. Nicolas Landry

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
02/10/16 Gold Star Hanoi – Lycée Yersin 1 2 – 3 Nhat Nam 2, Linh Son
09/10/16 Lycée Yersin 1 – Hanoi Youth Soccer 8 – 1 Nhat Nam 2, Adrian 2, Linh Son, Cong Minh, Swan, Khoi Nguyen
16/10/16 Lycée Yersin 1 – Phu Dong 2 4 – 1 Nhat Nam 3, Linh Son
06/11/16 Lycée Yersin 1 – Hanoi Dragons 1 – 2 Adrian
13/11/16 Lycée Yersin 1 – Phu Dong 1 2 – 7 Adrian 2
20/11/16 Lycée Yersin 1 – Lycée Yersin 2 13 – 2 Swan 3, Cong Minh 3, Linh Son 3, Khoi Nguyen 2, Nhat Nam
27/11/16 Hanoi Japan Kickers – Lycée Yersin 1 1 – 9 Linh Son 3, Swan 2, Cong Minh 2, Jock 2
04/12/16 Birla – Lycée Yersin 1 0 - 11 Swan 3, Linh Son 2, Khoi Nguyen 2, Quang Minh, Cong Minh, Sy Kien, Jock
11/12/16 Lycée Yersin 1 – Blue Dragons 13 – 1 Nhat Nam 4, Linh Son 3,Khoi Nguyen 3, Jock, Swan, Duc Quan
08/01/17 Hanoi Youth Soccer – Lycée Yersin 1 4 – 5 Nhat Nam 3, Linh Son, Adrian
15/01/17 Lycée Yersin 1 - Gold Star Hanoi 3 – 4 Nhat Nam, Adrian, Swan
22/01/17 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 1 0 – 0
12/02/17 Phu Dong 2 - Lycée Yersin 1 1 – 3 Nhat Nam, Khoi Nguyen, Swan
19/02/17 Lycée Yersin 1 - Hanoi Japan Kickers 8 – 1 Nhat Nam 2, Khoi Nguyen 2, Adrian, Ling Son, Conh Minh, Amaury
26/02/17 Phu Dong 1 - Lycée Yersin 1 5 – 3 Linh Son 2, Nhat Nam
19/03/17 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 3 – 13 Adrian 4, Linh Son 2, Conh Minh 2, Nhat Nam 2, Duc Quan, Khoi Nguyen, Amaury
16/04/17 Blue Dragons - Lycée Yersin 1 5 – 8 Linh Son 3, Nhat Nam 3, Khoi Nguyen, Adrian

Cầu thủ ghi bàn : Nhat Nam 25 ; Linh Son 23 ; Adrian 13 ; Khoi Nguyen 13 ; Swan 12 ; Cong Minh 10 ; Jock 4 ; Duc Quan 2 ; Amaury 2 ; Quang Minh 1 ; Sy Kien 1

U13 - Lycée Yersin 2

Huấn luyện viên : M. Jean-Yves Le Garzic

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
02/10/16 Lycée Yersin 2 – Hanoi Youth Soccer 1 – 10 Lucas Duy
09/10/16 Hanoi Japan Kickers – Lycée Yersin 2 4 – 1 Gia Bach
16/10/16 Birla – Lycée Yersin 2 3 – 4 Dang Son 3, Léo
06/11/16 Gold Star Hanoi – Lycée Yersin 2 6 – 2 Gia Bach, Léo
13/11/16 Lycée Yersin 2 – Blue Dragon 0 – 6
20/11/16 Lycée Yersin 1 – Lycée Yersin 2 13 – 2 Léo, Louis
27/11/16 Lycée Yersin 2 – Blue Dragons 2 – 4 Dang Son, Louis
04/12/16 Lycée Yersin 2 – Phu Dong 2 3 – 1 Dang Son
11/12/16 Lycée Yersin 2 – Phu Dong 1 0 – 17
08/01/17 Lycée Yersin 2 – Hanoi Japan Kickers 6 – 4 Leo 3, Gia Bach 2, Louis
15/01/17 Lycée Yersin 2 - Phu Dong 2 1 – 2 Leo
22/01/17 Lycée Yersin 2 - Birla 0 – 4
12/02/17 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 2 10 – 0
19/02/17 Blue Dragons - Lycée Yersin 2 13 – 4 Gia Bach 2, Leo 2
26/02/17 Hanoi Youth Soccer - Lycée Yersin 2 18 – 0
19/03/17 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 3 – 13 Leo, Dang Son, Louis
16/04/17 Lycée Yersin 2 - Gold Star Hanoi 2 – 10 Leo, Louis

Cầu thủ ghi bàn : Léo 11 ; Gia Bach 6 ; Dang Son 5 ; Louis 5 ; Lucas Duy 1

U15 - Lycée Yersin

Huấn luyện viên : M. Jérôme Boulo

Kết quả

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
02/10/16 Lycée Yersin – Hanoi Youth Soccer 1 – 11 Tim
09/10/16 Lycée Yersin – Phu Dong 1 – 7 Tim
16/10/16 Lycée Yersin – Dream Football 1 – 8 Louis
06/11/16 Blue Dragon – Lycée Yersin 9 – 5 Jules 2, Tim, Antoine, Hoang Bach
13/11/16 Gold Star Hanoi – Lycée Yersin 12 – 3 Antoine, Hai Bang, Hugo Gia
20/11/16 Lycée Yersin – BFS 2 – 10 Tim, Hai Bang
27/11/16 Phu Dong – Lycée Yersin 7 – 2 Jules, Tim
04/12/16 Hanoi Youth Soccer – Lycée Yersin 4 – 0
11/12/16 Lycée Yersin 1 – Blue Dragons 6 – 10 Antoine 2, Hoang Bach 2, Tim, Hai Bang
08/01/17 Dream Football – Lycée Yersin 9 – 1 Tim
15/01/17 BFS - Lycée Yersin 5 – 2 Jules, Antoine
22/01/17 Lycée Yersin - Hanoi Youth Soccer 0 -12
12/02/17 Lycée Yersin - Gold Star Hanoi 6 – 7 Nhat Minh 2, Antoine, Tim, Alexis, Louis
19/02/17 Blue Dragons - Lycée Yersin 3 – 2 Antoine, Nhat Minh
19/03/17 Lycée Yersin - BFS 3 – 8 Tim 2, Hai Bang
16/04/17 Lycée Yersin - Phu Dong 0 – 3

Cầu thủ ghi bàn : Tim 10 ; Louis 2 ; Antoine 7 ; Hoang Bach 3 ; Hai Bang 3 ; Nhat Minh 3 ; Hugo Gia 1 ; Alexis 1