Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội bóng đá HYFL > Các đội

Các đội

bởi FONTAINE Frédéric

U9 - Lycée Yersin 1

Huấn luyện viên : Ông Le Sy Ngoc, Ông Nguyen Tuan Hung

Équipe Lycée Yersin 1 U9
CLASSE NOM PRENOM DDN
1 CE2A DUONG CONG MINH 01/02/2004
2 CE2C NGUYEN KHOI NGUYEN 28/12/2004
3 CE2A BULLOCH JOHN 03/02/2004
4 CE2A DAWSON CAEL LAM 15/08/2004
5 CE2B MAGNIER ARSENE 30/07/2004
6 CE2B LE SY KIEN 08/01/2004
7 CE2B NGUYEN VIET ANH 16/01/2004
8 CE2A BALLAND AMAURY 13/12/2004
9 CE2A LANDRY LA LINH SON 25/12/2004
U9 - Lycée Yersin 2

Huấn luyện viên : Ông Xavier Depouilly và Ông René Vertonghen

Équipe Lycée Yersin 2 U9
CLASSE NOM PRENOM DDN
1 CPBIL DEPOUILLY MAXIME 21/09/2006
2 CE1A TAO GIA BACH 01/08/2005
3 CE1C LESUEUR SACHA 28/03/2005
4 CE1C NGUYEN GIA BACH 06/09/2005
5 CPBIL LE NHAT KHOI 26/02/2006
6 CE1C NGUYEN MANH TUAN DAMIEN 27/06/2005
7 CE2C HANDLOS MUGHISHA 03/08/2004
8 CE1A NGUYEN THANH TUNG 30/10/2005
9 CPC VERTONGHEN LUCA 30/01/2006
U11 - Lycée Yersin 1

Huấn luyện viên : Ông Jérôme Boulo và Ông Le Nguyen Hoang

Équipe Lycée Yersin 1 U11
CLASSE NOM PRENOM DDN
1 CM2C LUONG BERNARD 06/02/2002
2 CM2A BULLOCK BROWN 15/05/2002
3 CM2C CAGNARD ALEXANDRE 09/07/2002
4 CM2C ARAGON BERNABEU JOSE 23/10/2002
5 CM1B/CM2B RUNHAAR TIMOTHY 19/05/2002
6 CM2A LESUEUR VINCENT 27/09/2002
7 CM2A TSAI OLIVIER THAI SON 22/02/2002
8 CM2C NGUYEN BUI HAI BANG 03/11/2002
9 CM1B/CM2B BOULO ANTOINE 31/12/2002
10 CM2C HOANG KHANH NGUYEN 05/04/2002
11 CM2C DO NHAT MINH 05/08/2002
12 CM2A VU MINH HIEU 29/09/2002
13 6A OUILLON TITOUAN 14/02/2002
14 CE2A LE HOANG BACH 18/05/2003
U11 - Lycée Yersin 2

COACHS : Ông Sébastien Pelletant và Ông Nguyen Manh Cuong

Équipe Lycée Yersin 2 U11
CLASSE NOM PRENOM DDN
1 CM1C NGUYEN DUC MINH TAM 27/03/2003
2 CM1A NGUYEN DUC DUY HUNG 27/03/2003
3 CM1C TAO GIA BAO 05/01/2003
4 CM1B/CM2B RIEBER ANTON 05/05/2003
5 CM1A GILABERT MAXENCE 05/05/2003
6 CM1B/CM2B TESSIER KIM 02/08/2003
7 CM1B/CM2B MAGNIER HENRI 29/03/2003
8 CM1C PELLETANT JOLAN 10/11/2003
9 CM1C NGUYEN HUGO GIA 25/05/2003
10 CM1C BALLAND ALEXIS 22/01/2003
11 CM1A FIORUCCI PHAN TIM 20/10/2003
12 CM1C VERTONGHEN NICOLA 14/10/2003
13 CM1A CHIKHI SALAH 05/01/2004
14 CE2B NGUYEN NHAT LONG 05/11/2003
U13 - Lycée Yersin

Huấn luyện viên : Ông Jean-Christophe Bocquet

CLASSE NOM PRENOM DDN
1 6A ARAGON GODOY OSCAR 24/10/2000
2 6A DAO DINH MINH 04/01/2001
3 6B DAO DINH THIEN 04/01/2001
4 5B GONDOUIN LEO 05/11/2000
5 6B NGUYEN BUI BINH NGUYEN 14/01/2000
6 6A LOISEL THOMAS 16/07/2001
7 CM2A LE PHAN 19/11/2001
8 6A VAGANAY VICTOR 18/10/2000
9 6A NGUYEN MINH QUANG 12/02/2001
10 6B BENEDETTI LIAM 06/09/2001
11 5B SMITH ALISTAIR 29/08/2000
12 5A NGUYEN PHAN NHAT THANH 23/03/2000
13 5A NGUYEN VU TRUNG KIEN 03/01/2001
14 5A BOCQUET ROMAIN 11/01/2000
15 DUONG CHAN HUNG 25/07/2001