Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội bóng đá HYFL > Các đội

Các đội

bởi FONTAINE Frédéric

U9 - Lycée Yersin 1

Huấn luyện viên : Ông Fabrice Houpeaux

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
27/09/2015 Lycée Yersin 1 - Hanoi Youth Soccer 0 - 12
04/10/2015 Gold Star Hanoi - Lycée Yersin 1 1 - 0
11/10/2015 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 3 - 0 Nael, Tung, Viet Bach
18/10/2015 Lycée Yersin 1 - Blue Sky 0 - 2
15/11/2015 Doan Thi Diem Lion - Lycée Yersin 1 4 - 1 Sam
22/11/2015 Phu Dong FC - Lycée Yersin 1 4 - 0
06/12/2015 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 1 1 - 1 Nael
13/12/2015 Hanoi Youth Soccer - Lycée Yersin 1 9 - 0
10/01/2016 Doan Thi Diem Blue - Lycée Yersin 1 10 - 0
17/01/2016 Doan Thi Diem FC- Lycée Yersin 1 2 - 2 Nael, Elio
31/01/2016 Lycée Yersin 1 - Hanoi Dragon 3 - 3 Nael 2, Viet Bach
21/02/2016 Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem Lion 2 - 2 Tung 2
28/02/2016 Lycée Yersin 1 - Gold Star Hanoi 0 - 0
13/03/2016 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 1 - 2 Nael, Viet Bach
20/03/2016 Blue Sky - Lycée Yersin 1 5 - 0
27/03/2016 Lycée Yersin 1 - Phu Dong 0 - 5
25/04/2016 Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem FC 2 - 7 Nael, Elio
08/05/2016 Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem Blue 1 - 2 Nael

cầu thủ ghi bàn : Nael 8, Tung 3, Viet Bach 3, Elio 2, Sam 1

U9 - Lycée Yersin 2

Huấn luyện viên : Jean-Noel Poirrier

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
27/09/2015 Doan Thi Diem FC - Lycée Yersin 2 4 - 0
04/10/2015 Doan Thi Diem Lion - Lycée Yersin 2 3 - 1 Kaiden
11/10/2015 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 3 - 0
18/10/2015 Doan Thi Diem Blue - Lycée Yersin 2 2 - 4 Kaiden 2
15/11/2015 Phu Dong FC - Lycée Yersin 2 10 - 0
22/11/2015 Lycée Yersin 2 - Blue Sky 0 - 3
29/11/2015 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 2 6 - 1 Kaiden
06/12/2015 Lycée Yersin 2 - Doan Thi Diem FC 1 - 7 Alexis
13/12/2015 Gold Star Hanoi - Lycée Yersin 2 1 - 2 Jaime, Cong Hieu
10/01/2016 Lycée Yersin 2 - Hanoi Youth Soccer 1 - 2 Dang Lam
17/01/2016 Lycée Yersin 2 - Phu Dong 0 - 13
31/01/2016 Lycée Yersin 2 - Doan Thi Diem Lion 1 - 6 Kaiden
21/02/2016 Blue Sky - Lycée Yersin 2 4 - 0
28/02/2016 Hanoi Youth Soccer - Lycée Yersin 2 7 - 0
13/03/2016 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 1 - 2 TRINH Nhat Minh
20/03/2016 Lycée Yersin 2 - Hanoi Dragons 0 - 3
27/03/2016 Lycée Yersin 2 - Doan Thi Diem Blue 0 - 3
25/04/2016 Lycée Yersin 2 - Gold Star Hanoi 0 - 4

cầu thủ ghi bàn : Kaiden 5, Alexis1, Jaime 1, Cong Hieu 1, Dang Lam 1, TRINH Nhat Minh 1

U11 - Lycée Yersin 1

Huấn luyện viên : Ông Frédéric Berardi và ông Jean-Yves Le Garzic

JOURMATCHSCOREBUTEURS
27/09/2015 Blue Sky - Lycée Yersin 1 1 - 2 Cyprien, Cong Vinh
04/10/2015 Doan Thi Diem Red - Lycée Yersin 1 1 - 0
11/10/2015 Lycée Yersin 1 - Phu Dong 1 1 - 4 Cong Vinh
18/10/2015 Lycée Yersin 1 - Phu Dong 2 1 - 4 Leo
15/11/2015 Lycée Yersin 1 - Blue Dragons 3 - 6 Dang Son 3
22/11/2015 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 1 7 - 2 Dang Son 2
29/11/2015 Lycée Yersin 1 - Hanoi Youth Soccer 2 - 9 Dang Son, Gia Bach
06/12/2015 Doan Thi Diem Eagle - Lycée Yersin 1 8 - 3 Gia Bach 5, Dang Son 2, Cong Vinh
13/12/2015 Hanoi Japan Kickers - Lycée Yersin 1 1 - 2 Gia Bach, Cong Vinh
10/01/2016 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 1 - 2 Gia Bach
17/01/2016 Gold Star Hanoi - Lycée Yersin 1 4 - 1 Cong Vinh
31/01/2016 Phu Dong 2 - Lycée Yersin 1 3 - 0
21/02/2016 Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem Red 4 - 1 Cong Vinh 2, Gia Bach 2
28/02/2016 Blue Sky - Lycée Yersin 1 4 - 2 Leo, Cong Vinh
13/03/2016 Blue Dragons - Lycée Yersin 1 2 -1 Leo, Gia Bach
20/03/2016 Lycée Yersin 1 - Gold Star Hanoi 3 - 1 Gia Bach 2, Leo
27/03/2016 Lycée Yersin 1 - Doan Thi Diem Eagle 3 - 0
08/05/2016 Hanoi Youth Soccer - Lycée Yersin 1 2 - 2 Cong Vinh, Gia Bach
08/05/2016 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 5 - 5 Cong Vinh 2, Gia Bach 2, Leo 1
15/05/2016 Lycée Yersin 1 - Hanoi Dragons 1 - 5 Cong Vinh
22/05/2016 Lycée Yersin 1 - Hanoi Japan Kickers 0 - 5

cầu thủ ghi bàn : Gia Bach 16, Cong Vinh 12, Dang Son 8, Leo 5, Cyprien 1

U11 - Lycée Yersin 2

Huấn luyện viên : Ông. Xavier Depouilly và ông Benoit Alleaume

JOURMATCHSCOREBUTEURS
27/09/2015 Phu Dong 2 - Lycée Yersin 2 12 - 2 Kevan 2
04/10/2015 Hanoi Japan Kickers - Lycée Yersin 2 7 - 2 Armel, Maxime
11/10/2015 Doan Thi Diem Eagle - Lycée Yersin 2 3 - 3 Kevan 3
18/10/2015 Lycée Yersin 2 - Phu Dong 1 2 - 6 Maxime 2
15/11/2015 Gold Star Hanoi - Lycée Yersin 2 5 - 2 Hoang Hai, Maxime
22/11/2015 Lycée Yersin 2 - Blue Sky 5 - 3 Hoang Hai 2, Kevan 2, Maxime
29/11/2015 Lycée Yersin 2 - Blue Dragons 5 - 1 Maxime 3, Kevan 2
06/12/2015 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 2 3 - 2 Maxime 2
13/12/2015 Doan Thi Diem Red - Lycée Yersin 2 1 - 2 Maxime, Kevan
10/01/2016 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 1 - 2 Maxime, Kevan
17/01/2016 Blue Sky - Lycée Yersin 2 3 - 3 Maxime, Kevan, Armel
31/01/2016 Lycée Yersin 2 - Hanoi Japan Kickers 4 - 4 Maxime 3, Armel
21/02/2016 Phu Dong 2 - Lycée Yersin 2 4 - 1 Armel
28/02/2016 Phu Dong 1 - Lycée Yersin 2 6 - 2 Maxime, Kevan
13/03/2016 Lycée Yersin 2 - Doan Thi Diem Eagle 8 - 2 Maxime 4, Kevan 1,Eliot 3
20/03/2016 Blue Dragons - Lycée Yersin 2 4 - 2 Maxime 3, Kevan
27/03/2016 Lycée Yersin 2 - Gold Star Hanoi 0 - 1
25/04/2016 Hanoi Youth Soccer - Lycée Yersin 2 3 - 2 Maxime, Kevan
08/05/2016 Lycée Yersin 2 – Hanoi Dragons 3 - 1 Maxime 2, Dylan
08/05/2016 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 5 - 5 Maxime 3, Kevan 2
15/05/2016 Lycée Yersin 2 - Doan Thi Diem Red 3 - 0
22/05/2016 Lycée Yersin 2 - Hanoi Youth Soccer 3 - 4 Maxime 3

cầu thủ ghi bàn : Maxime 33, Kevan 18, Eliott et Armel et Hoang Hai 3, Dylan 1

U13 - Lycée Yersin 1

Huấn luyện viên : Ông. Sébastien Pelletant

JOURMATCHSCOREBUTEURS
04/10/2015 Lycée Yersin 1 - Hanoi Dragons 5 - 1 Henri 2, Gia Bach 2, Jules
11/10/2015 Blue Dragons - Lycée Yersin 1 0 - 3 Tim, Jules, Jolan
18/10/2015 Lycée Yersin 1 - Hanoi Youth Soccer 0 - 3
15/11/2015 Birla - Lycée Yersin 1 4 - 1 Tim
22/11/2015 Hanoi Japan Kickers - Lycée Yersin 1 1 - 3 Hoang Bach 2, Tim
29/11/2015 Gold Star Hanoi South - Lycée Yersin 1 0 - 3
06/12/2015 Gold Star Hanoi North - Lycée Yersin 1 3 - 1 Jules
10/01/2016 Lycée Yersin 1 - Phu Dong 0 - 2
17/01/2016 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 2 - 1 Henri 2
31/01/2016 Lycée Yersin 1 - Gold Star Hanoi South 3 - 0 Jolan, Bach, Henri
21/02/2016 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 1 0 - 1 Gia Bao
28/02/2016 Lycée Yersin 1 - Hanoi Japan Kickers 1 - 1 Henri
13/03/2016 Hanoi Youth Soccer - Lycée Yersin 1 5 - 1 Jules
27/03/2016 Lycée Yersin 1 - Blue Dragons 3 - 0
08/05/2016 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 4 - 0
15/05/2016 Lycée Yersin 1 - Birla 1 - 3 Jolan
22/05/2016 Lycée Yersin 1 - Gold Star Hanoi North 1 - 8 Henri

cầu thủ ghi bàn : Henri 5, Jules 4, Tim et Hoang Bach et Jolan 3, Gia Bach 2, Gia Bao 1

U13 - Lycée Yersin 2

Huấn luyện viên : Ông Nicolas Landry và ông Fabrice Houpeaux

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
27/09/2015 Lycée Yersin 2 - Hanoi Youth Soccer 1 - 15 Nhat Nam
04/10/2015 Gold Star Hanoi South - Lycée Yersin 2 2 - 4 Swan 2, Amaury, Cong Minh
11/10/2015 Lycée Yersin 2 - Phu Dong 0 - 11
18/10/2015 Birla - Lycée Yersin 2 9 - 2 Swan 2
15/11/2015 Hanoi Japan Kickers - Lycée Yersin 2 3 - 5 Nhat Nam 3, Cong Minh, Linh Son
22/11/2015 Lycée Yersin 2 - Hanoi Dragons 5 - 0 Nhat Nam 2, Swan, Yoan, Cong Minh
29/11/2015 Hanoi Youth Soccer - Lycée Yersin 2 0 - 11
06/12/2015 Blue Dragons - Lycée Yersin 2 4 - 3 Nhat Nam, Swan, Yoan
10/01/2016 Lycée Yersin 2 - Birla 2 - 6 Amaury, Yoan
17/01/2016 Lycée Yersin 1 - Lycée Yersin 2 2 - 1 Linh Son
31/01/2016 Gold Star Hanoi North - Lycée Yersin 2 10 - 2 Swan, Linh Son
21/02/2016 Phu Dong - Lycée Yersin 2 10 - 1 Cong Minh
28/02/2016 Lycée Yersin 2 - Gold Star Hanoi South 7 - 2 Nhat Nam 4, Cong Minh, Linh Son, Khoi Nguyen
13/03/2016 Lycée Yersin 2 - Blue Dragons 8 - 3 Linh Son 4,Khoi Nguyen 2, Nhat Nam,Swan
27/03/2016 Hanoi Dragons - Lycée Yersin 2 2 - 4 Nhat Nam 2, Yoan, Khoi Nguyen
08/05/2016 Lycée Yersin 2 - Lycée Yersin 1 4 - 0 Nhat Nam 2, Linh Son, Khoi Nguyen
15/05/2016 Lycée Yersin 2 - Gold Star Hanoi North 0 - 1

cầu thủ ghi bàn : Nhat Nam 16, Swan 8, Linh Son 6, Cong Minh 5, Khoi Nguyen 5, Yoan 4, Amaury 2

U18 - Lycée Yersin

Huấn luyện viên : Ông Radouane Foulier và ông Frantz Vaganay

NGÀYĐỘIKẾT QUẢCẦU THỦ GHI BÀN
27/09/2015 Rong Viet - Lycée Yersin 3 - 3 Huy, Gustave, Romain
04/10/2015 New Way - Lycée Yersin 2 - 2 Gustave, Victor
11/10/2015 Lycée Yersin - Blue Dragons 2 - 3 Tom, Romain
18/10/2015 Lycée Yersin - Red Star 4 - 2 Romain 2, Victor, Gustave
08/11/2015 Blue Dragons - Lycée Yersin 5 - 4 Romain, Victor, Gustave, Nguyen
22/11/2015 Red Star - Lycée Yersin 1 - 3 Leo, Huy, Romain
29/11/2015 Lycée Yersin - Rong Viet 2 - 5 Victor, Nguyen
06/12/2015 Lycée Yersin - New Way 0 - 7
13/12/2015 Lycée Yersin - Blue Dragons 1 - 7 Bao An
10/01/2016 Rong Viet - Lycée Yersin 2 - 3 Huy, Romain, Tom
17/01/2016 New Way - Lycée Yersin 4 - 4 Victor 2, Romain, Léo
31/01/2016 Lycée Yersin ­ Red Star 2 - 2 Nguyen 2
28/02/2016 Lycée Yersin - Rong Viet 1 - 3 Victor
27/03/2016 Lycée Yersin - New Way 5 - 2 Romain, Victor
27/03/2016 Red Star - Lycée Yersin 4 - 0
08/05/2016 Blue Dragons - Lycée Yersin 3 - 0

cầu thủ ghi bàn : Romain 9, Victor 8, Gustave 4, Nguyen 4, Huy 3, Tom 2, Léo 2, Bao An 1