Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động ngoại khóa > Giới thiệu các hoạt động > Bộ truyện tranh của hoạt động ngoại khóa truyện tranh

Bộ truyện tranh của hoạt động ngoại khóa truyện tranh

bởi FONTAINE Frédéric

Dưới đây là bộ truyện tranh của các năm trước :

Năm học 2014-2015 :

Năm học 2015-2016 :

Năm học 2016-2017 :

Năm học 2017-2018 :

Năm học 2018-2019 :

Cuối năm học, nhà trường sẽ in 1 bộ cho các học sinh.