Trang nhà > Ghi danh > Học phí > Biểu phí 2023-2024

Biểu phí 2023-2024

bởi NGUYEN Lan Phuong

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

 HỌC PHÍ

 Học kỳ 1
(40%)
Học kỳ 2
(30%)
Học kỳ 3
(30%)
Cả năm
MẪU GIÁO BÉ VÀ NHỠ
Pháp 1 732 € 1 299 € 1 299 € 4 330 €
Việt Nam 2 132 € 1 599 € 1 599 € 5 330 €
Nước ngoài 2 416 € 1 812 € 1 812 € 6 040 €
MẪU GIÁO LỚN
Pháp 1 700 € 1 275 € 1 275 € 4 250 €
Việt Nam 2 056 € 1 542 € 1 542 € 5 140 €
Nước ngoài 2 372 € 1 779 € 1 779 € 5 930 €
TIỂU HỌC
Pháp 2 004 € 1 503 € 1 503 € 5 010 €
Việt Nam 2 404 € 1 803 € 1 803 € 6 010 €
Nước ngoài 2 728 € 2 046 € 2 046 € 6 820 €
TRUNG HỌC CƠ SỞ
Pháp 2 324 € 1 743 € 1 743 € 5 810 €
Việt Nam 2 768 € 2 076 € 2 076 € 6 920 €
Nước ngoài 3 100 € 2 325 € 2 325 € 7 750 €
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Pháp 2 512 € 1 884 € 1 884 € 6 280 €
Việt Nam 2 992 € 2 244 € 2 244 € 7 480 €
Nước ngoài 3 276 € 2 457 € 2 457 € 8 190 €

 PHÍ GHI DANH

 Ghi danh lần đầuGhi danh lại
Pháp 400 € 150 €
Việt Nam 1 000 € 150 €
Nước ngoài 1 000 € 150 €

 CÁC KỲ THI

  • Tốt nghiệp THCS : 45 €
  • Tú tài bán phần lớp Mười một : 70 €
  • Tú tài : 240 €

 DỊCH VỤ ĂN TRƯA

Bữa ăn đăng ký theo học kỳ dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học
 Học kỳ 1
(40%)
Học kỳ 2
(30%)
Học kỳ 3
(30%)
Cả năm
Mẫu giáo 196 € 147 € 147 € 490 €
Tiểu học 212 € 159 € 159 € 530 €
Bữa ăn trả bằng thẻ dành cho học sinh trung học, giáo viên và cán bộ nhân viên
  • Bữa ăn đủ món : 95 000 VND
  • Bữa ăn nhanh : 75 000 VND

 NGOẠI KHÓA (tính theo năm học)

  • 1 môn/tuần : 150 €
  • 1 môn/tuần : Làm bếp : 160 €
  • 1 môn/tuần : Kịch sân khấu : 200 € (cam kết học cả năm)

 HỘI THỂ THAO (tính theo năm học):

80€/môn

 CÁC LOẠI PHÍ KHÁC

Sổ lưu niệm ảnh : 6€ và ấn phẩm khác : theo giá thời điểm
Bảo hiểm y tế theo mức đóng do Cơ quan nhà nước Việt Nam quy định vào ngày 1 tháng 9 cộng thêm 20% phí xử lý hồ sơ

 CÁC LOẠI PHÍ PHẠT ĐỀN

Sách giáo khoa (tính theo 1 đơn vị) : 30 €
Sách truyện hoặc tạp chí (tính theo 1 đơn vị) : 20 €
Thẻ thang máy (tính theo 1 đơn vị) : 5 €
Khóa tủ cá nhân (tính theo 1 đơn vị) : 5 €
Sổ liên lạc (tính theo 1 đơn vị) : 5 €
Phạt vì lý do không tuân thủ giờ đón học sinh theo Nội quy : 50 €
Vật tư khác : theo giá trị thay thế hoặc sửa chữa