Trang nhà > Thông tin hữu ích > Dịch vụ ăn trưa > Biểu giá 2021-2022

Biểu giá 2021-2022

bởi TRAN Thi Yen

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Đối với học sinh mẫu giáo và tiểu học, việc đăng ký sẽ tiến hành theo năm học và thanh toán theo từng học kỳ

 Học kỳ 1Học kỳ 2Học kỳ 3Cả năm
Mẫu giáo 196 € 147 € 147 € 490 €
Tiểu học 212 € 159 € 159 € 530 €

Bữa ăn dành cho học sinh trung học, giáo viên và CBNV

  • Bữa ăn đủ món : 95 000 VND
  • Bữa ăn nhanh : 75 000 VND

Phương thức bán:

  • Quẹt thẻ (đã nạp tiền trước) hoặc trả tiền mặt tại quầy vào giờ ăn trưa