Trang nhà > Thông tin hữu ích > Dịch vụ ăn trưa > BIO

BIO

bởi MADAOUI Karim

Chúng tôi tự hào thông báo bắt đầu từ thứ Hai, ngày 11 tháng 12, học sinh và nhân viên tại LFAY LFAY Lycée Français Alexandre Yersin sẽ thưởng thức thực đơn được phát triển và chuẩn bị bằng việc sử dụng những nguyên liệu hữu cơ có chứng nhận và được cung cấp từ chuỗi cung cấp từ địa phương.

Với lối tiếp cận giáo dục tập trung vào dinh dưỡng, lành mạnh và hương vị, ADEN cam kết đem đến những sản phẩm hữu cơ tại LFAY LFAY Lycée Français Alexandre Yersin .
Với bước đầu thực hiện, những menu này sẽ được cung cấp mỗi sáng thứ hai, và chúng tôi mong muốn tăng mức độ thường xuyên và độ đa dạng của những sản phẩm được sử dụng trong thời gian sắp tới.

Menu hữu cơ:

PDF :

Bon appétit !