Accueil > Inscriptions (vi) > Frais de scolarité (vi) > BIỂU PHÍ 2020-2021

BIỂU PHÍ 2020-2021

par NGUYEN Lan Phuong

 HỌC PHÍ

 Học kỳ 1
(40%)
Học kỳ 2
(30%)
Học kỳ 3
(30%)
Cả năm
MẪU GIÁO
Pháp 1 520 € 1 140 € 1 140 € 3 800 €
Việt Nam 1 840 € 1 380 € 1 380 € 4 600 €
Nước ngoài 2 120 € 1 590 € 1 590 € 5 300 €
TIỂU HỌC
Pháp 1 820 € 1 365 € 1 365 € 4 550 €
Việt Nam 2 180 € 1 635 € 1 635 € 5 450 €
Nước ngoài 2 480 € 1 860 € 1 860 € 6 200 €
TRUNG HỌC CƠ SỞ
Pháp 2 100 € 1 575 € 1 575 € 5 250 €
Việt Nam 2 500 € 1 875 € 1 875 € 6 250 €
Nước ngoài 2 800 € 2 100 € 2 100 € 7 000 €
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Pháp 2 280 € 1 710 € 1 710 € 5 700 €
Việt Nam 2 720 € 2 040 € 2 040 € 6 800 €
Nước ngoài 2 980 € 2 235 € 2 235 € 7 450 €

 PHÍ GHI DANH

 Ghi danh lần đầuGhi danh lại
Pháp 400 € 150 €
Việt Nam 1 000 € 150 €
Nước ngoài 1 000 € 150 €

 DỊCH VỤ ĂN TRƯA

Bữa ăn đăng ký theo học kỳ dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học
 Học kỳ 1
(40%)
Học kỳ 2
(30%)
Học kỳ 3
(30%)
Cả năm
Mẫu giáo 196 € 147 € 147 € 490 €
Tiểu học 212 € 159 € 159 € 530 €
Bữa ăn theo phiếu dành cho học sinh trung học, giáo viên, cán bộ nhân viên
  • Bữa ăn đủ món : 95 000 VND
  • Bữa ăn nhanh : 75 000 VND

 NGOẠI KHÓA (tính theo năm học)

  • 1 môn/tuần : 150 €
  • 2 môn/tuần : 300 €
  • 3 môn/tuần : 450 €
  • 4 môn/tuần : 600 €
  • 5 môn/tuần : 750 €

 HỘI THỂ THAO (tính theo năm học) : 60€/môn

 GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB THIẾU NIÊN HÀ NỘI (HYFL) (tính theo năm học) : 100 €

 CÁC KỲ THI

  • Tốt nghiệp THCS : 45 €
  • Tú tài bán phần lớp Mười một : 70 €
  • Tú tài : 240 €