Accueil > Inscriptions (vi) > Frais de scolarité (vi) > BIỂU PHÍ 2023-2024

BIỂU PHÍ 2023-2024

par NGUYEN Lan Phuong

 HỌC PHÍ

 Học kỳ 1
(40%)
Học kỳ 2
(30%)
Học kỳ 3
(30%)
Cả năm
MẪU GIÁO BÉ VÀ NHỠ
Pháp 1 732 € 1 299 € 1 299 € 4 330 €
Việt Nam 2 132 € 1 599 € 1 599 € 5 330 €
Nước ngoài 2 416 € 1 812 € 1 812 € 6 040 €
MẪU GIÁO LỚN
Pháp 1 700 € 1 275 € 1 275 € 4 250 €
Việt Nam 2 056 € 1 542 € 1 542 € 5 140 €
Nước ngoài 2 372 € 1 779 € 1 779 € 5 930 €
TIỂU HỌC
Pháp 2 004 € 1 503 € 1 503 € 5 010 €
Việt Nam 2 404 € 1 803 € 1 803 € 6 010 €
Nước ngoài 2 728 € 2 046 € 2 046 € 6 820 €
TRUNG HỌC CƠ SỞ
Pháp 2 324 € 1 743 € 1 743 € 5 810 €
Việt Nam 2 768 € 2 076 € 2 076 € 6 920 €
Nước ngoài 3 100 € 2 325 € 2 325 € 7 750 €
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Pháp 2 512 € 1 884 € 1 884 € 6 280 €
Việt Nam 2 992 € 2 244 € 2 244 € 7 480 €
Nước ngoài 3 276 € 2 457 € 2 457 € 8 190 €

 PHÍ GHI DANH

 Ghi danh lần đầuGhi danh lại
Pháp 400 € 150 €
Việt Nam 1 000 € 150 €
Nước ngoài 1 000 € 150 €

 DỊCH VỤ ĂN TRƯA

Bữa ăn đăng ký theo học kỳ dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học
 Học kỳ 1
(40%)
Học kỳ 2
(30%)
Học kỳ 3
(30%)
Cả năm
Mẫu giáo 196 € 147 € 147 € 490 €
Tiểu học 212 € 159 € 159 € 530 €
Bữa ăn trả bằng thẻ dành cho học sinh trung học, giáo viên, cán bộ nhân viên
  • Bữa ăn đủ món : 95 000 VND
  • Bữa ăn nhanh : 75 000 VND

 NGOẠI KHÓA (tính theo năm học)

Đang chờ Hội đồng nhà trường phê duyệt

  • 1 môn/tuần : €
  • 2 môn/tuần : €
  • 3 môn/tuần : €
  • 4 môn/tuần : €
  • 5 môn/tuần : €

 HỘI THỂ THAO (tính theo năm học)

Đang chờ Hội đồng nhà trường phê duyệt

 GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB THIẾU NIÊN HÀ NỘI (HYFL) (tính theo năm học)

Đang chờ Hội đồng nhà trường phê duyệt

 CÁC KỲ THI

  • Tốt nghiệp THCS : 45 €
  • Tú tài bán phần lớp Mười một : 70 €
  • Tú tài toàn phần lớp Mười hai : 240 €