Accueil > Inscriptions (vi) > Frais de scolarité (vi) > BIỂU PHÍ 2021-2022

BIỂU PHÍ 2021-2022

par NGUYEN Lan Phuong

 HỌC PHÍ

 Học kỳ 1
(40%)
Học kỳ 2
(30%)
Học kỳ 3
(30%)
Cả năm
MẪU GIÁO
Pháp 1 576 € 1 182 € 1 182 € 3 940 €
Việt Nam 1 908 € 1 431 € 1 431 € 4 770 €
Nước ngoài 2 200 € 1 650 € 1 650 € 5 500 €
TIỂU HỌC
Pháp 1 888 € 1 416 € 1 416 € 4 720 €
Việt Nam 2 264 € 1 698 € 1 698 € 5 660 €
Nước ngoài 2 572 € 1 929 € 1 929 € 6 430 €
TRUNG HỌC CƠ SỞ
Pháp 2 180 € 1 635 € 1 635 € 5 450 €
Việt Nam 2 596 € 1 947 € 1 947 € 6 490 €
Nước ngoài 2 908 € 2 181 € 2 181 € 7 270 €
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Pháp 2 368 € 1 776 € 1 776 € 5 920 €
Việt Nam 2 824 € 2 118 € 2 118 € 7 060 €
Nước ngoài 3 092 € 2 319 € 2 319 € 7 730 €

 PHÍ GHI DANH

 Ghi danh lần đầuGhi danh lại
Pháp 400 € 150 €
Việt Nam 1 000 € 150 €
Nước ngoài 1 000 € 150 €

 DỊCH VỤ ĂN TRƯA

Bữa ăn đăng ký theo học kỳ dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học
 Học kỳ 1
(40%)
Học kỳ 2
(30%)
Học kỳ 3
(30%)
Cả năm
Mẫu giáo 196 € 147 € 147 € 490 €
Tiểu học 212 € 159 € 159 € 530 €
Bữa ăn theo phiếu dành cho học sinh trung học, giáo viên, cán bộ nhân viên
  • Bữa ăn đủ món : 95 000 VND
  • Bữa ăn nhanh : 75 000 VND

 NGOẠI KHÓA (tính theo năm học)

  • 1 môn/tuần : 150 €
  • 2 môn/tuần : 300 €
  • 3 môn/tuần : 450 €
  • 4 môn/tuần : 600 €
  • 5 môn/tuần : 750 €

 HỘI THỂ THAO (tính theo năm học) : 60€/môn

 GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB THIẾU NIÊN HÀ NỘI (HYFL) (tính theo năm học) : 100 €

 CÁC KỲ THI

  • Tốt nghiệp THCS : 45 €
  • Tú tài bán phần lớp Mười một : 70 €
  • Tú tài : 240 €