Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > 22/9/2021: Ngày thể thao học đường quốc gia

22/9/2021: Ngày thể thao học đường quốc gia

bởi VUONG Bach Lien

22 tháng 9 năm 2021 là ngày thể thao học đường quốc gia !

Ngày 22 tháng 9 năm 2021, là ngày thể thao học đường quốc gia !

Dù không được tập luyện thể thao ở trường vì học từ xa, các em học sinh của trường Pháp Alexandre Yersin vẫn chăm chỉ tập thể thao ở nhà !

Thể thao muôn năm !