Accueil > Programmes (vi)

Programmes (vi)

Xin quý vị phụ huynh lưu ý : một khi quý vị đã đăng ký học ngoại khóa và đă quá thời gian học thử (tuần đầu tiên), chúng tôi coi như quý vị đă đăng ký cho cả học kỳ học. Ngoài ra, nếu con quý vị dừng học ngoại khóa giữa kỳ, quý vị sẽ không hoàn học phí kỳ học đó.

Tùy vào số lượng học sinh đăng ký tham gia theo ngày mà chương trình này có thể bị thay đổi. Một vài loại hình có thể bị hủy bỏ hoặc chuyển sang ngày khác