Trang nhà > Nhà trường

Nhà trường

LFAY - Trường Pháp Alexandre Yersin - là:
  • Có 900 học sinh: tăng 2%, chủ yếu do tăng cơ học; nhịp độ tăng này sẽ tiếp tục trong những năm tới;
  • 100 % học sinh đỗ tốt nghiệp THCS và 96,4% tốt nghiệp THPT;
  • Các hoạt động của nhà trường hiện diễn ra tại ba cơ sở (nằm cạnh nhau);
    Cơ sở chính: gồm khối Mẫu giáo & Tiểu học, và khu hành chính,
    Cơ sở phụ 1 (gọi tắt là cơ sở “Mico”: khối THPT,
    Cơ sở phụ 2 (tại tòa nhà Lancaster): khối THCS,

Lycée français Alexandre Yersin (LFAY LFAY Lycée Français Alexandre Yersin )
44 Gia Thượng, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, Vietnam