Accueil > Établissement (vi)

Établissement (vi)

LFAY - Trường Pháp Alexandre Yersin - là :
  • Có 900 học sinh : tăng 2%, chủ yếu do tăng cơ học ; nhịp độ tăng này sẽ tiếp tục trong những năm tới ;
  • 100 % học sinh đỗ tốt nghiệp THCS và 96,4% tốt nghiệp THPT ;
  • Các hoạt động của nhà trường hiện diễn ra tại ba cơ sở (nằm cạnh nhau) ;
    Cơ sở chính : gồm khối Mẫu giáo & Tiểu học, và khu hành chính,
    Cơ sở phụ 1 (gọi tắt là cơ sở « Mico » : khối THPT,
    Cơ sở phụ 2 (tại tòa nhà Lancaster) : khối THCS,

Lycée français Alexandre Yersin (LFAY LFAY Lycée Français Alexandre Yersin )
44 Gia Thượng, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, Vietnam