Trang nhà > Giáo vụ > Hoạt động thể thao > Hội thể thao

Hội thể thao

Nội quy

Bấm vào đây để xem nội quy hội thẻ thao.

Mô tả các môn thể thao

Bấm vào đây để xem mô tả của các môn.

Đăng ký

Để xem lịch học hội thẻ thao của con em quý vị và đăng ký quý vị phải kết nối với không gian ENT ENT Environnement Numérique de Travail trên trang thông tin điện tử của nhà trường https://auth.lfay.com.vn và nhấp vào EDUKA để đăng nhập cổng thông tin.
Mỗi loại hình chỉ có thể tiếp nhận một số lượng người đăng ký tham gia nhât định, căn cứ vào quy định và tính chất địa điểm sinh hoạt mà trường hiện có. Theo đó, một vài loại hình ngoại khóa có thể không có sẵn một khi số chỗ tối đa đã được đăng ký.

Học phí

cả năm học : 60 €